Аймак

ПОЭЗИЯ ЫРГАКТАРЫ

 4,712 Бардыгы /

                               Апакем

 

Апакемди айым десем ай да батат,

Апакемди күнүм десем күн да батат.

Апакемди жүрөгүм десем жарашат го,

Анткени жүрөгүм апа деп сагындырат.

 

Апакем үйүбүздүн шам чырагы,

Апакем жок болсо үй караңгы.

Ушунчалык мээрим төгүп чоңойтуңуз,

Сиз үчүн бейиш төрү ачылсынчы.

 

Апаке эч нерсени менден аябадың,

Сиз үчүн дагы деле жаш баламын.

Кичинемде бешигимде жатканымда,

Ыйлап сизди сарсанага батырганмын.

 

Бейиш төрү апалар үчүн ачык дейт го,

Ошол  сизге белегим

Кудайым сизди дайым колдоп жүрө берсин,

Калаймын мен Байжигит уулуңуз!

 

                                                                     А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-б классынын окуучусу Кудайбердиев

                                                                                      Байжигит Мухамед-Алиевич                  

                                                        

               

               Ата

 

Ата деген бул жашоонун маңызы,

Ата деген балдарынын бактысы.

Ата деген бул жашоонун чоң шамы,

Ата деген үй-бүлөнүн ырысы.

 

                       Апа!

 

Апа деген бул дүйнөнүн бактысы,

Апа деген бейишимдин ачкычы.

Апа деген үй-бүлөнүн чырагы,

Апа деген балдарынын бейиши.

 

                       Бул дүйнө!

 

Бул дүйнөгө кимдер келип, кимдер кеткен,

Бул дүйнөнүн азаптарын кимдер сезген.

Ошентсе да бул азапка чыдап келген,

Алга, алга жашагыла сабыр менен.

 

                                                                  А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-а классынын окуучусу  Олжобаева Уркия

                          

                        Кунан тай

 

Кундуздай жүнү жалтырап,

Көк-Ала көлдөй көбүктө.

Кунан турат сулугун булкунтуп,

Жер тепкилеп, туш тарабын чаңытып.

 

Жалгыз-Өрүк көздөтүп,

Баш байгеге чаптырып.

Миллион аты башкарып,

Ат  таанытып, барктанып.

 

                                                                  А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-б классынын окуучусу  Нарынбаев Т

          

          Гүлмира эжейге

Сабак өтөз окуучуга мээрим төгүп,

Жанасызго күн шооладай жерге тийип.

Жүрөгүңүздө кайгы толуп турган кезде,

Жүзүңүздө күлкү болсун шаңга толуп.

 

Өмүрүңүз узун болсун, аккан суудай,

Жашоодо кыйналбаңыз, кайгы тартпай.

Жаркылдап сабак өтүң бизге дайым,

Акылдуусуз , ажарлуусуз жанган айдай.

 

                                                                  А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-а классынын окуучусу  Шаматова Айсезим

                                                                                           Жаныбековна

Кыргыз жерим

 

Кыргыз жери тоолор менен курчалган,

Тоо боорунда арча, кайың буралган.

Таза абасы, түркүн түстүү гүлдөрү,

Көргөн жанды суктандырып кубанткан.

 

Менин жерим кыргыз жери,

Киндик каным тамган жер.

Ата –бабам мурас кылган,

Сактап өтөм өмүр бою аны мен.

 

Таң эртеден ар дайыма,

Мөңгүсү күнгө чачылган.

Булагында ар убакта,

Суусу шылдырап аккан.

                                                                  А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-а классынын окуучусу  Хасанова Зерда

  Кечки күүгүм

Шоола төгүп нурлары,

Шоокумга бөлөп жылганы.

Ай турат тоого таянып,

Айтылып бүтпөй сырлары.   

 

Тоолорум седеп гүлдүү, жашыл селде,

Тоо гүлү жыпар төккөн закым желге.

Кеч киргенде толгон жылдыз,

Мен жашаймын жылдыздарга жакын жерде.

                                                    А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-б классынын окуучусу  Өмүрбеков                                            

                                                                                                        

Көркөмдүү Көк-Таш

 

Көркөмдүү Көк-Таш баяны,

Бийик дөңдө жайгашкан.

“Ак-Таш” ата мазары,

Андан соң кетет уланып.

Көк-Таш ата казалы.

 

Өткөн соң Жаспас атадан,

Көрөсүң Арап атаны.

Оймоктой болгон айлымдын,

Алыска кеткен атагы.

Олуя азиз көп өтүп,

Бергендей ага батаны.

 

Ыштык ата ыйык жер,

Беш-Таш ата өйдөрөөк.

Андан ары капчыгай,

Кочкор-Ата өйдөлөп.

 

Карагул-Ата тоосу бар,

Жалгыз-Өрүктүн башында.

Арапча сөздөр куюлуп,

Жазылып турат кара ташында.

 

Туулган жер кымбат мынчалык,

Туш тарап тоолор курчалып.

Карагул-Ата, Тургунбет,

Тургансыйт бизге уламыш айтып.

 

Айтпасам дагы башкасын,

Көргөндө жашоо аскасын.

Көз жоосун алган сулуу төр,

Жайлоосун Жалгыз-Арчаны.

Эч бир жерге теңебейм,

Көрсөм да жердин канчасын.

                                                                  А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                                   мектебинин 7-б классынын окуучусу  Рысбаева Жансулуу                  

                                                                                                 Арзыматович 

         

 

          Апакем

Ак булут учат сабалап,

Сагынып жүрсөк жаралап.

Сагындым апа өзүңдү,

Жылмайган тунук жүзүңдү.

 

Алыста жүрөт балдарың,

Унутпа апа ар дайым.

Ак сүтүң менен чоңойтуп,

Апакем алтын ардагым.

 

Апакем менин таалайым,

Узун өмүр чын ден-соолук каалаймын.

Бакыт тилеп бизге ар качан,

Ак сүтүң деймин акталган.

                                                             А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                         мектебинин 7-б классынын окуучусу   Шодибекова Бегайым

 

      Мектебим!

 

Үйүмдөй болгон мектебим,

Билимдин болот мекени.

Эсимден чыкпайт ар дайым,

Тарбиялаган мектебим.

 

Жашыңдан үндөйт билимге,

Үйрөткөн сага тартипти.

Ачып дайым эшигин,

Асылым менин мектебим.

 

Айылым!

 

Алтыным туулган жерим,

Айылым Көк-Таш элим.

Абасы таза, суусу тунук,

Таба албайсың мындай кооз жерди.

 

Өнөрдүн баары ушул жерде,

Ырдайт, бийлейт баарысы.

Меймандос ар бир пендеси,

Конок болгондор ыраазы болуп кайтышат!

 

 

                                                              А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                            мектебинин 7-а классынын окуучусу  Эркинбаева Айзирек                  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Жаным досум

Эрте туруп эртелеп,

Апабызга эркелеп.

Кол кармашып жетелеп эрке досум.

 

Аппак таңды аттырып,

Кызы күндү баттырып.

Үйүбүзгө таралып  алтын досум.

 

Менин досум ардагым,

Кызыл гүлдү сага арнадым.

Бейиш жолу жакшы дос го,

Ачык болсун ар дайым.

 

Эгер билсең Эркинай,

Бакыт тилейм сага Кудай.

Ыр жазат сага арнап,

Сенин досуң Толгонай.

 

Чоңоюп биз жетилип,

Орто жолдо секирип.

Балалыкты эстейлик эски досум.

 

Жанымда бир болсоң,

Жарык нуруң болом.

Чыныгы досум болсом,

Толгон айдай толом.

 

                                                              А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                            мектебинин 7-а классынын окуучусу  Каримова Толгонай                 

 

                Атаке

 

Бул дүйнөдөн хандар өткөн бек өткөн,

Акылдуусу наданы өткөн бары өткөн.

Бирок ата сиздей жакшы адамдар,

Өлбөс болуп калбаса экен дүйнөдөн.

 

Жаш баладай сен ишенчээк жан элең,

Ажал сени алдап, айдап кеттиби.

Же сыйкырдуу кайрыктарды угуп алып,

Обон издеп оо дүйнөгө кеттиңби.

 

Жакшылардан жамандар көп дүйнөдө,

Тажадыңбы ошол үчүн шаштыңбы.

Бул жашоодон бакыт таппай атаке,

Бакытыңды же бейиштен таптыңбы.

 

 

А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү

мектебинин 7-а классынын окуучусу  Эркинбаева Айзирек

 

 

                                                                      

                                                                          Жашоо

 

       Жашоодон жаңылдыңбы деги билбейм,

  Жашоонун сырын таттуу бакыт экен.

Канчалык кыйналсам багынсам да,

Бул жашоо сыноо менен өтөт экен.

 

Апакем

 

   Айтылбаган белек болду сөздөрүң,

     Апа сиз деп согот жалгыз жүрөгүм.

Билем апа капа кылдың өзүңдү,

Кечир мени, кечир апа өзүмдү.

 

Досум Аймира

 

         Бул дүйнөдө кымбат туура дос деген,

        Досуң болсо кемибейсиң эч кимден.

Кичикана кеңеш айтам Аймира,

  Бул дүйнөдө асыл досум сен экен.

 

Сабыр

 

             Сабырдын түбү сары алтын экен,

Сабыр адамга керек экен.

           Канчалык кыйналып өсүсөм да,

               Мен сабырдуу болуум керек экен.

 

 

                                                              А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                            мектебинин 7-а классынын окуучусу  Мамбеткулова                  

                                                                                Жумаида Алмазбековна                 

 

                                                                             Бир тууган

 

  Айланамын бир тууганым өзүңдөн,

Ашыкпагын карагаттай көзүңдөн.

         Корком сени беш күндүк бул дүйнөдөн,

   Жоготуудан асырайм сени өлүмдөн.

 

Гулмира эжейге

 

   Сыртка жааса аппак болуп аппак кар,

                                                  Мээримиңиз төгүлөт го ак кардай.

Жашооңузду арнадыңыз го сиз бизге,

Эх эжекем сулуусуз го ак куудай.

 

Кызыл алма

 

Бышып турган кызыл алма,

                  Ал алманы түшүрбөстөн бекем карма.

         Капысынан түшүп кетсе ал алма,

                   Артта калды жаштык күндөр деп калба.

 

                                                          А.Жумабаев атындагы №22 жалпы орто билим берүүчү                   

                                                            мектебинин 7-а классынын окуучусу  Олимова Адина                

                                                                                     Жуманазаровна                  

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17