Аймак

Соода-сатык

 4,570 Бардыгы /

Сузак райондук САКБ тарабынан Сузак райондук сотунун 07.07.2022-жылдагы №ГД-1506/21-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде, карызкор Зияев Бактыбек Абдиганиевичтен өндүрүп алуучу  “Илим” ЖЧК чакан кредиттик компаниясынын пайдасына азыркы күндөгү калган карызы 235 930 (эки жүз отуз беш миң тогуз жүз отуз) сомду өндүрүүдө Сузак райондук сотунун 01.02.2023-жылдагы №СГ-004/23-Д8 сандуу аныктамасынын негизинде  Зияев Бактыбек Абдиганиевичке таандык болгон Сузак районунун С. Атабеков айыл өкмөтүнүн Кыргыз-Абад айылындагы А.Зияев көчөсүнүн №34 дарегинде жайгашкан №3-05-10-1004-0005 сыр белгиси менен катталган турак жайына ачык аукцион жарыяланат. Турак жайдын баштапкы баасы – 250 000  (эки жүз элүү миң) сом. 

Ачык аукцион 2024-жылдын 29-февраль күнү саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайдын баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, төлөө коду 14511900) шерт пул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы турак жайдын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондо уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Т.Байзаков проспектиси-101.

Байланыш телефону: 0(3748) 5-01-34.

Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Акматжанов Н.А.

————————————————————————–

Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан күрөөгө коюлган Хайдарова Замирахон Туляновнага таандык Сузак районуна караштуу Таш-Булак айыл өкмөтүнүн Арал айылында жайгашкан идентификациялык коду 3-05-12-1002-1995, жалпы аянты-672,0  кв. м. болгон турак жайына биринчи жолу ачык соода-сатык (тоорук) жарыяланат. Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы: 350 000 (үч жүз элүү миң) сом.

Ачык соода-сатык (тоорук) 2024-жылдын 29-февраль күнү саат 10:00до мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Соода-сатыкка катышууну каалагандар арыз, тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө,  мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү. Арыздарды кабыл алуу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Аукциондо утуп алган адам төлөгөн шерт пул сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын  калган катышуучулары төлөгөн шерт пул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү. Сатып алуучу протоколго кол коюудан качканда же андан алынуучу бардык сумманы белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндө шерт пулдун суммасы ага кайтарылып берилбейт жана соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатыкка катышууга укуктуу эмес экени белгиленген учурда шерт пул аткаруу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча атайын эсепке келип түшөт. Өндүрүп алуучу жана карызкор тооруктарды өткөрүү жөнүндө кошумча кабарларды башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында өздөрүнүн эсебинен жарыялоого укуктуу.  Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсеби “РСК Банк” аркылуу  ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөм коду: 14511900, э/счет 4408082100000125.

Байланыш тел.: 0(553) 07-12-09.


Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                 Ташболотов У.Т.

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17