Аймак

СООДА-САТЫК (27.02.2024-ж.)

 4,239 Бардыгы /

Сузак районунун сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү тарабынан Сузак райондук сотунун 28.09.2023-жылдын ГД-1352/23-Д8 сандуу өндүрүп алуучу “Финка Банк” ЖАКтын пайдасына карызкорлор Тиллаев Бахтияр Ахматовичтен, Кадыров Азаматжон Кадыровичтен жана Сагынбаева Кимсанхандан кредиттик карызы жалпы 333 360 (үч жүз отуз үч миң үч жүз алтымыш) сомду өндүрүү Сагынбаева Кимсанханга таандык болгон Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн Жаңы-Дыйкан айылындагы 3-көчөсүнүн №8 дарегинде №3-05-11-1005-0291 сыр белгиси менен катталган турак жайына ачык аукцион жарыяланат. Турак жайдын баштапкы баасы – 600 000 (алты жүз миң) сом.

Ачык аукцион 2024-жылдын 28-март күнү саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайынын баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби №4408082100000125, төлөө коду 14511900) шерт пул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алынган турак жайынын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары аукцион аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен турак жайынын сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш тел.: 0(3748) 5-01-34.


Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                Калымбетов  К.Ч.

——————————————————————————————————————————-

ПССИ Аксыйкого района объявляет вторичные публичные торги по реализации недвижимого имущества. Жил. дом с земельным участком, расположенный по адресу: Аксыйский район, а/о Жаны-Жол, с. Кой-Таш, по ул. Белес №15/1, идентификационный код № 3-03-06-1002-0474 принадлежащий Бапаева Жалынбека Жолдошбековича. Начальная стартовая цена: 840 000 сомов.

Торги состоятся в 15:00 часов 1 апреля 2024 года, по месту нахождения имущества.

Желающие принять участие на торгах до начала торгов обязаны внести гарантийный взнос 5% от стартовой цены на депозитный счет ПССИ Аксыйского района в РСК банк.

Участник выигравший торги должен в течении пяти дней после торгов внести сумму (покупную цену) за вычетом суммы ранее внесенного гарантийного взноса. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Гарантийный взнос участника выигравшего торги, но не оплатившего покупную сумму, поступает в доход государства.

За справками обращаться в ПССИ Аксыйского района или по тел.: 0(3742) 5-06-43, 0(778) 77 12 07.

Суд.исполнитель ПССИ Аксыйского района:                                   Айтмырза уулу Н.

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17