Аймак

Соода-сатык (02.04.2024-ж.)

 555 Бардыгы /

Сузак райондук  сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан күрөөгө коюлган Кимсанов Нуржигит Абдувалиевичке таандык Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу Ырыс айылынын Иманов көчөсүндө жайгашкан идентификациялык коду №3-05-13-1006 -0217 сандуу турак жайына биринчи жолу ачык соода-сатык (тоорук) жарыяланат. Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 880 000 (сегиз жүз сексен миң) сом.

Ачык соода-сатык (тоорук) 2024-жылдын 6-май күнү саат 10:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Соода-сатыкка катышууну каалагандар катышууга арыз, тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө жана мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү. Арыздарды кабыл алуу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төлөгөн шерт пулу сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шерт пул суммасы тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү. Сатып алуучу протоколго кол коюудан качканда же андан алынуучу бардык сумманы белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндө шерт пулдун суммасы ага кайтарылып берилбейт жана соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатыкка катышууга укуктуу эмес экени белгиленген учурда шерт пул аткаруу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча атайын эсепке келип түшөт. Өндүрүп алуучу жана карызкор тооруктарды өткөрүү жөнүндө кошумча кабарларды башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында өздөрүнүн эсебинен жарыялоого укуктуу.  Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсеби: “РСК Банк” аркылуу  ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөм коду: 14511900, э/счет 4408082100000125. Байланыш тел.: 0(770) 77-66-86.


Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                       Осмонов Ж.С.

————————————————————————————————————–

Сузак райондук  сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан күрөөгө коюлган Ажибеков Нурлан Сырлыбековичке таандык Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу Лавдан-Кара айылынын Долборлоо көчөсүндө жайгашкан идентификациялык коду №3-05-13-1003-2329 сандуу, жалпы аянты-600 кв.м. жер аянтында жайгашкан турак жайына биринчи жолу ачык соода-сатык (тоорук) жарыяланат. Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 1 338 356 сом 46 тыйын.

Ачык соода-сатык (тоорук) 2024-жылдын 6-май күнү саат 11:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Соода-сатыкка катышууну каалагандар катышууга арыз, тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө жана мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү. Арыздарды кабыл алуу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төлөгөн шерт пулу сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шерт пул суммасы тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү. Сатып алуучу протоколго кол коюудан качканда же андан алынуучу бардык сумманы белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндө шерт пулдун суммасы ага кайтарылып берилбейт жана соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатыкка катышууга укуктуу эмес экени белгиленген учурда шерт пул аткаруу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча атайын эсепке келип түшөт. Өндүрүп алуучу жана карызкор тооруктарды өткөрүү жөнүндө кошумча кабарларды башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында өздөрүнүн эсебинен жарыялоого укуктуу.  Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсеби: “РСК Банк” аркылуу  ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөм коду: 14511900, э/счет 4408082100000125. Байланыш тел.: 0(770) 77-66-86.


Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                       Осмонов Ж.С.

——————————————————————————————————————————

Сузак райондук САКБы тарабынан Сузак райондук сотунун 07.07.2022-жылдагы №ГД-1506/21-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде, карызкор Зияев Бактыбек Абдиганиевичтен өндүрүп алуучу  “Илим” ЖЧК чакан кредиттик компаниясынын пайдасына азыркы күндөгү калган карызы 235 930 (эки жүз отуз беш миң тогуз жүз отуз) сомду өндүрүүдө Сузак райондук сотунун 01.02.2023-жылдагы №СГ-004/23-Д8 сандуу аныктамасынын негизинде  Зияев Бактыбек Абдиганиевичке таандык болгон Сузак районунун С. Атабеков айыл өкмөтүнүн Кыргыз-Абад айылындагы А.Зияев көчөсүнүн №34 дарегинде жайгашкан №3-05-10-1004-0005 сыр белгиси менен катталган турак жайына кайрадан ачык аукцион жарыяланат. Турак жайдын баштапкы баасы – 250 000  (эки жүз элүү миң) сом. 

Ачык аукцион 2024-жылдын 6-май күнү саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайдын баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, төлөө коду 14511900) шерт пул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы турак жайдын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондо уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Т.Байзаков проспектиси-101.

Байланыш телефону: 0(3748) 5-01-34.

Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Акматжанов Н.А.

——————————————————————————————————————————-

Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү карызкор Сузак райондук сотунун 14.08.2023-жылдагы №ГД-1672/22-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде карызкорлор “Щелковый Путь и Ко” ЖЧКтан жана Ибрагимова Замира Маматовнаданөндүрүп алуучу  “Газпром нефть Азия” ЖЧКтын пайдасына жалпы 50 397 937 (элүү миң үч жүз токсон жети миң тогуз жүз отуз жети) сом 80 тыйын карызды жана 318 190 (үч жүз он сегиз миң бир жүз токсон) сом төлөнгөн мамлекеттик алымды өндүрүү боюнча күрөөгө коюлган Ибрагимова Замира Маматовнага таандык болгон Жалал-Абад областынынСузак районунун Сузак айыл аймагынын Сузак айылындагы Колхозная көчөсүнүн №11а дарегинде жайгашкан жалпы пайдалуу аянты – 36,6 чарчы метр, жашоо аянты – 18,5 чарчы метр, жер аянты – 6700,0 чарчы метр болгон, №3-05-11-1001-6436 сандуу сыр белгиси менен катталган турак жайына, баштапкы старттык баасы – 2 888 000  (эки миллион сегиз жүз сексен сегиз миң) сом; Жалал-Абад областынынСузак районунун Сузак айыл аймагынын Сузак айылындагы Колхозная көчөсүнүн №16 дарегинде жайгашкан жалпы пайдалуу аянты – 658,0 чарчы метр, жашоо аянты – 543,0 чарчы метр, жер аянты – 3123,86 чарчы метр болгон, №3-05-11-1001-4363 сандуу сыр белгиси менен катталган турак жайына, баштапкы старттык баасы – 1 567 000  (бир миллион беш жүз алтымыш жети миң) сом; Жалал-Абад областынынСузак районунун Сузак айыл аймагынын Сузак айылындагы Колхозная көчөсүнүн №11б дарегинде жайгашкан жалпы пайдалуу аянты – 216,0 чарчы метр жана жер аянты – 400,0 чарчы метр болгон, №3-05-11-1001-6437 сандуу сыр белгиси менен катталган турак жай эмес имаратына, баштапкы старттык баасы – 1 178 000  (бир миллион бир жүз жетимиш сегиз миң) сом; Жалал-Абад областынынСузак районунун Сузак айыл аймагынын Сузак айылындагы Колхозная көчөсүнүн №15 дарегинде жайгашкан жалпы пайдалуу аянты – 161,0 чарчы метр, жашоо аянты – 91,0 чарчы метр, жер аянты – 1633,84 чарчы метр болгон, №3-05-11-1001-3759 сандуу сыр белгиси менен катталган турак жайына, баштапкы старттык баасы – 2 332 000  (эки миллион үч жүз отуз эки миң) сом; Жалал-Абад областынынСузак районунун Сузак айыл аймагынын Сузак айылындагы Мадумар-Ата көчөсүнүн №35 дарегинде жайгашкан жалпы пайдалуу аянты – 4776,3 чарчы метр жана жер аянты – 13400,0 чарчы метр болгон, №3-05-11-1001-6425 сандуу сыр белгиси менен катталган турак жай эмес имаратына, баштапкы старттык баасы – 10 407 000  (он миллион төрт жүз жети миң) сом баада биринчи жолу ачык соода-сатык  жарыялайт.

 Ачык аукцион 2024-жылдын 13-май күнү саат 14:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайдын баштапкы баасынын 5% кепилдик суммасын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, төлөө коду 14511900) төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алынган турак жайдын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөгөн кепилдик суммалары соода-сатык аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондо уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү. Байланыш телефону: 0(3748) 5-01-34, 0(777) 34-17-24.

Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Эсеналиев К.Э.

—————————————————————————————————-

Базар-Коргон районунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан өндүрүп алуучу “Айыл Банк” ААКтын пайдасына карызкор Тагаев Жаныбек Шариповичке таандык  Базар-Коргон районунун Кызыл-Үнкүр айыл аймагындагы Кичи-Ак-Булак айылынын А.Рахманов көчөсүндөгү №19/1 дареги боюнча жайгашкан идент. код 3-02-10-1001-0155 белгисиндеги турак жайына экинчи жолу ачык соода-сатык жарыяланат. Турак жайдын баштапкы  баасы – 1 056 000 (бир миллион элүү алты миң) сом. 

Ачык аукцион 2024-жылдын 7-май күнү саат 14:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Соода-сатыкка катышууну каалоочулар турак жайдын баштапкы баасынын 5%ын соода-сатык болгонго чейин Базар-Коргон райондук САКБдын депозиттик эсебине төгүүгө тийиш. Бул сумма соода-сатыкта турак жайдын сатып алган сумма эсебинен төгүлөт . Соода-сатыкта жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилет. Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3736) 5-00-79, 0(778) 86-52-52.

Базар-Коргон райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Джумали уулу С.

—————————————————————————————————————–

Жалал-Абад шаардык сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан Абдурохманова Музафорхон Холдоровнага таандык күрөөгө коюлган Жалал-Абад шаарынын Р.Азимов көчөсүнүн  №72а дарегинде жайгашкан, идентификациялык коду  3-10-01-0022-0308, пайдалуу аянты-298,2 кв. м., жер участогунун аянты- 638,0 кв. м. болгон жашоодон башка максаттар үчүн колдонулуучу өзүнчө жайына кайрадан ачык соода-сатык (тоорук) жарыяланат.  Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы: 3 428 771 000 (үч миллион төрт жүз жыйырма сегиз миң жети жүз жетимиш бир) сом.

Ачык соода-сатык (тоорук) 2024-жылдын 7-май күнү саат 10:00до мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Аукционго катышууну каалагандар арыз, тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө,  мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү. Арыздарды кабыл алуу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Аукциондо утуп алган адамдын төлөгөн шерт пулу сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шерт пул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү. Сатып алуучу протоколго кол коюудан качканда же андан алынуучу бардык сумманы белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндө шерт пулдун суммасы ага кайтарылып берилбейт жана соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатыкка катышууга укуктуу эмес экени белгиленген учурда шерт пул аткаруу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча атайын эсепке келип түшөт. Өндүрүп алуучу жана карызкор тооруктарды өткөрүү жөнүндө кошумча кабарларды башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында өздөрүнүн эсебинен жарыялоого укуктуу.  Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсеби “РСК Банк” аркылуу  ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөм коду: 14511900, э/счет 4408012100000241. Байланыш тел.: 0(705) 16-66-07.


Жалал-Абад шаардык САКБдын сот аткаруучусу:              Ташиев Н.М.

————————————————————————————————————

Сузак районунун сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү тарабынан Жалал-Абад областынын Сузак райондук сотунун 19.01.2024-жылдын ГД-2083/23-Д8 сандуу өндүрүп алуучу “Финка Банк” ЖАКтын пайдасына карызкор Шерматов Кубатали Аматовичтен  кредиттик карызы жалпы 465 476 (төрт жүз алтымыш беш миң төрт жүз жетимиш алты) сомду өндүрүү Шерматов Кубатали Аматовичке таандык болгон Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Кыз-Көл айыл өкмөтүнүн Катраңкы айылындагы Боржуев Арстан көчөсүнүн №9 дарегинде жайгашкан №3-05-06-1005-0110 идентификациялык коду  менен катталган кыймылсыз мүлкүнө ачык аукцион жарыяланат. Турак жайдын баштапкы баасы – 2 000 000 (эки миллион) сом.

Ачык аукцион 2024-жылдын 6-май күнү саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайынын баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби №4408082100000125, төлөө коду 14511900) шерт пул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алынган турак жайынын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары аукцион аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен турак жайынын сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш тел.: 0(3748) 5-01-34.


Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:               Насирдинов Т.О.

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17