Аймак

Ачык сабак: САБАКТЫН ТЕМАСЫ:ТАТААЛ ТЕКСТИК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ

 2,529 Бардыгы /

Сабактын темасы:Татаал текстик маселелерди чыгаруу

Сабактын максаты:                      1)Окуучулар маселе чыгаруунун ар түрдүү ыкмаларын билишет.

2)Окучулар маселе чыгарууда алган билимдерин көндүмдөрүн турмуштук кырдаалдарда пайдалана билишет.

3)Өз ойлорун эркин айтууга бири-биринин пикирин сыйлоого багыт алышат.

Күтүлүүчү натыйжа:

 • текстик маселелерди чыгарууга болгон жөндөмдүүлүктөрү өнүксө.
 • Математикалык моделдерди түзө алышса
 • Маселерди чыгарууда билимдерин көндүмдөрүн жана турмуштук кырдаалдарда алган тажрыйбаларын колдоно билсе.

Сабактын тиби: Жаңы билим берүү

Сабактын усулу: Интерактивдүү

Сабактын жабдылышы:  сүрөттөр, плакат, телевизор, окуу китеби, окуу дептери ,таркатмалар.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу

 жагымдуу мааңай

үй тапшырманы бышыктоо

 жаңы темага өбөлгө түзүү

 жаңы тема бышыктоо

жыйынтыктоо

 үйгө тапшырма

баалоо

Бир орунду сан ойлогула

Ага андан кийинки санды кош

Келип чыккан санга 9 ду кош

Келип чыккан санды 2ге бөл

Келип чыккан сандан 1чи ойлогон санды кемит

Канча чыкты?

Силердин ойлогон санынар кандай сан болбосун жообу 5 чыктыбы?

Балдар бүгүн биз силер менен чыныгы турмуштук кырдаалдагы татаал текстик маселерди чыгарууну үйрөнөбүз.

Жаркынай ар бири 10 сомдон турган 9дептер сатып алды.Башка дүкөндө ушундай эле дептер 8сомдон сатыларын кечирээк билип калды.Жаркынай эгер ошол башка дүкөндөн дептер сатып алса канча сом үнөмдөмөк

10  9=90

8   9=72

90-72=18 Ж 18 сом үнөмдөмөк

Балдар биз токойдо турабыз.Төмөнкү тапшырмаларды аткара алсак сан шооласына жетебиз.

 • Миасал

А)с+5

Б)0* 9=0    1 *9=9    2* 9=18      3*9=27     4*9=36        5*9=45    6*9=54     7*9=63       8*9=72       9*9=81   В)0 *5=0    1* 5=5    2* 5=10     3*5=15     4*5=20         5*5=25    6*5=30     7*5=35       8*5=40       9*5=45

Сан шооласына жетип алдык .

404-маселе.

40кг бал  4 челекке салынды. 3 челекке 9 кг дан салынса, 4 челекке канча кг бал салынат?

  Болгон – 40кг бал

 Салынган-3 челекке 9кгдан бал

                   4-челекке канча кг бал салынган?

Чыгышы: 1)3 *9=27 (кг)            2) 40-27=13(кг)

40-3 *9=40-27=13(кг).

Жооб:4-челекке 13 кг бал салынган.

 • мисал.

АВ=1см

          ВС=12см

        ————–

          Р-?

S-?

Чыгаруу: Р=(АВ+ВС)* 2=(1+12) *2=13* 2=26(см)

S=АВ*ВС=1*12=12см квадрат.

Жообу:  тик бурчтуктун периметри 26см аянты 12смквадрат

Балдар көпүрөдөн өтүп жайлоого келдик.

  ( 306-29)+(400-307)= 277+93=370

 1. 306-29=277
 2. 400-307=93
 3. 277+93=370

(247+390)-(8*9)=637-72=565

 1. 247+390=637
 2. 8*9=72
 3. 637-72=565

Бышыктоо:Ыкчамтекшерүү:

Талаада 8 адамдын ар бири 5 кгдан сабиз жқйнашып, бир ящикке чогултушту. Эгер ал ящикке жалпысынан 73 кгсабиз бата турган болсо, дагы канча кг сабиз салса болот?

8*5=40           73-40=33        Жообу: 33 кг

Жыйынтыктоо: Логикалык суроолордун негизинде.

 1. 30 ак түстүү, 20 кара бар. 7 сарылар канча болот баары алар?
 2. Ороздо отуз алма бар, аябай таттуу алмалар. 9 кызыл, 5 ак. Калганы сары, канча алар?

Үйгө тапшырма: 407-мисал.

Баалоо: оозеки.

Р. Г. НАЗАРБЕКОВА, Кулуев атындагы №11 жалпы орто билим берүүчү мектебинин башталгыч класс мугалими, Ала-Бука району

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17