Аймак
ЖАРЫЯ-ЖАРНАК / РЕКЛАМА
ticket title
Соода-сатык
Конкурс ЖАМУ
КУЛАКТАНДЫРУУ Таш -Көмүр шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаменти
АУКЦИОН Могол айыл аймагы
АУКЦИОН Кеңеш айыл аймагы
АУКЦИОН Акман айыл өкмөтү
АУКЦИОН Могол айыл аймагы
Урматтуу окурмандар, Сиздер жарыя-жарнак бөлүмүнөн соода-сатык, сынак, аукцион, тендер тууралуу жарыяларды байма бай окуй аласыздар.
АУКЦИОН С.АТАБЕКОВ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
ЭСКЕРТҮҮ! Урматтуу Жалал-Абад шаарынын тургундары
«ЖЕР МУНАПЫСЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨГҮ ЖОБОНУ БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ” САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
Сакалды айыл аймагы ТООРУК АРКЫЛУУ САТУУ ТУУРАЛУУ
МОМБЕКОВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
АУКЦИОН САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
СЫНАК АК-СУУ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
МОМБЕКОВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
СУЗАК РАЙОНУНУН КАРА-ДАРЫЯ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
САКАЛДЫ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
НООКЕН РАЙОНУНУН ДОСТУК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ

НООКЕН РАЙОНУНУН ДОСТУК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ (II)

 16,560 Бардыгы /

                                   ТОКТОМ №2

                                8-июнь   2022-ж.            Шамалды-Сай айылы

“Айылдык кеңештин регламентин бекитүү жөнүндө”

Достук айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы Достук айыл өкмөтүнүн жергиликтүү жамааттын уставын карап чыгып, талкуулап бекитүү  максатында айылдык кеңеш.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Достук айылдык кеңештин регламенти бекитилсин.

2.Мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн областтык  Юстиция башкармалыгына

   жөнөтүлсүн.

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө мыйзамдуулук боюнча туруктуу

     комиссиясына жүктөлсүн.

                     Айылдык кеңештин төрагасы:                       Н. Мадалиев

————————————————————————————————–

Достук айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги

XIV сессиясынын № 2-токтомуна тиркеме

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ТИПТҮҮ РЕГЛАМЕНТИ

 1. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин ишинин негиздери
 2. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин ишин уюштуруу
 3. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин ченем жаратуу иши.  Жергиликтүү кеңештин токтомдорун                    даярдоонун, киргизүүнүн, кароонун жана кабыл алуунун тартиби.
 4. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин айрым ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартиби.
 5. Бөлүм. Депутаттардын шайлоочулар менен болгон байланышы. Депутаттык суроо талап.
 6. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин ишмердүүлүгүнүн айкындуулугу.
 7. Бөлүм. Жергиликтүү кеңештин аппараты/жооптуу катчысы.

Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жергиликтүү кеңештин иштерин уюштуруунун жана алардын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин белгилейт. 

I БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ИШИНИН НЕГИЗДЕРИ

          1-глава. Жалпы жоболор

1.1 Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңеши (мындан ары – жергиликтүү кеңеш) – мыйзамдарда белгиленген тартипте жергиликтүү коомдоштук тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланган депутаттардан турган, өзүнүн ишин коллегиялык негизде жүзөгө ашырган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы. 

1.2. Сессиянын,  туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйындары, депутаттык жана бюджеттик угуулар, кеңештин иши менен байланышкан башка иш-чаралар жергиликтүү кеңештин ишинин формалары болуп эсептелинет.

1.3. Жергиликтүү кеңештин иши мыйзамдуулук, коллегиялдуулук, обьективдүүлүк, маселелерди талкуулоону жана чечимдерди кабыл алууну эркин жүргүзүү принциптерине негизделет. 

1.4. Жергиликтүү кеңеш  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралгананын функцияларына жана ыйгарым укуктарына тийиштүү маселелерди өз алдынча чечет, өзү тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт жана аткарылышын камсыз кылат.

1.5. Жергиликтүү кеңештин Регламенти Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган ыйгарым укуктарды жергиликтүү кеңеш тарабынан жүзөгө ашыруу тартибин жана жол-жобосун, анын ишин уюштурууну аныктайт. 

1.6. Жергиликтүү кеңешмөөрү, штампы жана символикалары бар бланктары, банктык мекемелерде эсептик счету, жекемүлкү бар, өз милдеттери боюнча жооп бере алган юридикалык жак, мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын жана милдеттерин ишке ашыра алат, сотто жооп берүүчү жана дооматчы боло алат. 

        2-глава. Жергиликтүү кеңештин компетенциясына кирген маселелер

2.1. Жергиликтүү кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде, ушул регламенте белгиленген тартипте алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

2.2. Жергиликтүү кеңештин сессиясында төмөнкүдөй маселелер чечилет:

 1. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн тартибин белгилөө;
 2. Жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угуу;
 3. Аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчёттуулугу;
 4. Жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле мыйзамдарда каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;
 5. Муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин бекитүү, муниципалдык менчикти пайдаланууга көзөмөлдү ишке ашыруу:

а) муниципалдык менчик обьектилеринин реестрин бекитүү;

б) муниципалдык менчиктин объектилерин менчиктештирүү программасын

бекитүү;

в) муниципалдык менчик обьектилерин ипотекага же күрөөгө коюуга макулдук

берүү;

г) муниципалдык менчик обьектилерин сатууга, объектилерди муниципалдык

менчикке сатып алууга макулдук берүү;

д) муниципалдык менчикти эсептен чыгаруунун тартибин белгилөө. 

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын иши жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын отчётун угуу;
 • Тиешелүү мамлекеттик органдардын кароосуна киргизүү максатында административдик-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;
 • Кеңештин регламентин кабыл алуу;
 • Жергиликтүү кеңештин жылдык иш планын бекитүү;
 • Жергиликтүү кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларын түзүү жана жоюу, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамын бекитүү жана алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү, отчётторун угуу;
 • Өз чечимдеринин аткарылышына көзөмөлдүк кылуу;
 • Муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен жабдууну пайдалануунун, ошондой эле мыйзамдарга ылайык турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуунун, ташып чыгаруунун жана жок кылуунун тарифтерин бекитүү;
 • Алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуу убактысы жана жери боюнча чектөөлөрдү тыюу салууга чейин белгилөө;
 • Расымдык иш-чараларды өткөрүү эрежелерин бекитүү;
 • Ирригациялык тармактарды, үйдү жана үйжанындагы участкаларды күтүү тартибин белгилөө;
 • бюджетти, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын жана анын компетенциясына кирген башка маселелерди аткарбагандыгынан улам жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын ээлеген кызматына шайкештиги жөнүндө маселени кароо тууралуу сунуш киргизүү;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү;
 • аймагында көрктөндүрүү, соода, сырткы жарнактарды жана маалыматтарды жайгаштыруу эрежелерин бекитүү;
 • башка жергиликтүү кеңештер менен кызматташуу жана тажрыйба алмашуу боюнча иштерди уюштуруу;
 • жергиликтүү коомдоштуктардын тарыхый жана маданий салттарын сактоо жана өнүктүрүү, маданияттын муниципалдык мекемелерин өнүктүрүү боюнча иш чаралардын планын бекитүү;
 • аймагында айлана-чөйрөнү коргоо жана санитардык тазалоону контролдоо, тазалыкты жана тартипти сактоо боюнча иш-чаралардын планын бекитүү;
 • келишимдин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда мамлекеттик органдар жана жергилктүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте келишимдин шарттарын бекитүү, ошондой эле келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди токтотуу же токтото туру жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;
 • жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өз шайлоочуларына отчёт берүүсү, шайлоочулардын суроо-талаптарын аткаруу жана шайлоочулар менен иштөө боюнча иш чаралардын ар жылдык планын бекитүү, депутаттардын отчетун угуу; 
 • жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча жыйындарды, коомдук угууларды, курултайларды өткөрүү боюнча ар жылдык планын бекитүү; 
 • жайыт жерлерин пайдалануу боюнча жамааттардын ар жылдык планын, жайыт жерлерин пайдалануу укугу үчүн акынын өлчөмүн бекитүү, алардын аткарылышы боюнча отчетторду угуу;
 • жергиликтүү коомдоштуктун        Уставын         бекитүү,         анын         жоболорунун аткарылышын көзөмөлдөө;
 • аймактын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктоо жана аларды биргеликте чечүү максатында аткаруу органдары менен бирдикте активдүү жарандарды, демилгечи топторду, жамааттарды, коомдук бирикмелерди, жаштарды, бизнес коомдоштуктарын жана башка кызыкдар жактарды тартуу боюнча иштерди жүргүзүү;
 • кызматкөрсөтүүгө баа берүүнү жүргүзүүнүн усулун, жергиликтүү бюджеттин каржаттарынын, жергиликтүү коомдоштуктун, донордук уюмдардын салымдарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу жергиликтүү демилгелерди, долбоорлорду, программаларды бекитүү, ошондой эле кошмо мониторингдин жана баа берүүнүн топтору, анын курамы жөнүндө жобону бекитүү жана ошол топтордун сунуштарынын негизинде тийиштүү чараларды кабыл алуу; 
 • өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча коомдук пикирди эсепке алуу үчүн коомдук угууларды өткөрүү, алардын жыйынтыгы боюнча көрүлүүчү чараларды аткарууну аткаруу органынын башчысына тапшыруу; 
 • депутаттардын өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусуна көмөктөшүү үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын коомдук башталыштагы коомдук жардамчыларын тартуунун тартибин бекитүү;
 • мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.

         3-глава. Жергиликтүү кеңештин төрагасы жана аны шайлоонун тартиби.

3.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасы тиешелүү жергиликтүү кеңештин сессиясында кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

3.2.Жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү, алар талапкер кылып сунуштаган депутатты көрсөтүү жөнүндө төрагалык кылуучуга арыз берүү жолу аркылуу жүргүзүлөт.

 • Өзүн өзү көрсөтүү жана талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө арыздар төрагалык кылуучу тарабынан күбөлөндүрүлөт жана аларды жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизүү үчүн эсептөө комиссиясына берилет.
  • Жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер депутаттардын алдында чыгып сүйлөйт, алардын суроолоруна жооп берет. 

Чыгып сүйлөө үчүн ага  15 мүнөткө, суроолорго жооп берүү үчүн   10 мүнөткө, корутунду сөз сүйлөө үчүн   5 мүнөткө чейин сөз берилет.

 • Жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди колдоп же ага каршы чыгып сүйлөөнү каалаган депутаттарга сөз сүйлөө үчүн ____мүнөткө чейин убакыт берилет.
  • Жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер добуш берүү жол-жоболору башталганга чейин өзүн өзү алып кое алат, бул тууралуу төрагалык кылуучуга добуш бергенге чейин өзүнүн талапкерлигин алып коюу жөнүндө арызын жөнөтөт. Өзүн  өзү алып коюу добуш берүүсүз кабыл алынат.
  • Талкуулоо токтотулгандан кийин эсептөө комиссиясы жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлердин фамилияларын жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизет. 
  • Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелинет.

Эгерде:

 • Бир талапкер көрсөтүлүп, ал депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт;
 • Эки талапкер көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттардын жалпы санынын көпчүлү кдобушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер тең депутаттардын добуштарынын тең санын алышса, талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт;
 • Эки талапкерден көп көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көп санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин экөөсү добуштардын тең көп санын алышса, ал эми кийинки талапкерлер добуштардын аз санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын тең алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алышса, талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт. 

3.10. Талапкерлерди (же жаңы талапкерлерди) көрсөтүү менен кайрадан шайлоо жергиликтүү кеңештин эрки боюнча биринчи сессиянын күнүндө же башка күнү, бирок биринчи сессиянын күнүнөн баштап 5 календардык күндөн кеч эмес өткөрүлөт.

         4-глава. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары

4.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасы:

4.1.1. жергиликтүү кеңештин сессияларын чакырат жана алып барат;

4.1.2. жергиликтүү кеңештин иш планын бекитүү үчүн сессияга чыгарат;

4.1.3. жергиликтүү кеңештин сессияларын даярдоого жалпы жетекчилик жүргүзөт, маселелерди алдын ала кароо үчүн жана алар боюнча тийиштүү корутундуларды (чечимдерди) чыгарып жергиликтүү кеңештин сессиясына киргизүү үчүн туруктуу комиссияларга жөнөтөт; 

4.1.4. жергиликтүү кеңештин сессиясынын кароосуна чыгарылган маселелердин даярдыгын контролдойт;

4.1.5. жергиликтүү кеңештин сессиясынын күн тартибин түзөт;

4.1.6. жергиликтүү кеңештин токтомдоруна кол коет жана алардын жарыяланышына жана аткарылышына контролдоону уюштурат;

4.1.7. жергиликтүү кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

4.1.8. катталган депутаттык топтордун ишине көмөктөшөт, алардын ишин координациялайт;

4.1.9. жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарынын/орун басарларынын жана туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагаларынын өз милдеттерин аткаруусун контролдойт;

4.1.10. депутаттарга өздөрүнүн ыйгарым укуктарынжүзөгө ашырууга, жарандарды кабыл алуусуна, шайлоочулардын алдында отчет берүүсүнө көмөктөшөт, аларды маалыматтар менен камсыз кылат, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин жүзөгө ашырууга байланышкан маселелерди карайт;

4.1.11. жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын ишинин ачык айкындыгын камсыз кылат;

4.1.12. мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана жарандар менен болгон мамиледе жергиликтүү кеңештин атынан чыгат;

4.1.13. жергиликтүү кеңештин жергиликтүү коомдоштуктар, аймактык коомдук өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрү жана тиешелүү аймакта жайгашкан башка юридикалык жактар менен өз ара аракеттерин уюштурат; 

4.1.14. жергиликтүү кеңештин, анын органдарынын абройун, депутаттардын ар намысын жана кадыр-баркын коргоо жана сактоо боюнча чараларды кабыл алат;

4.1.15. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу тууралуу сунуштайт;

4.1.16. ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык башка маселелерди чечет.

4.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасы өзүнүн компетенциясынын чектеринде тескеме чыгарат. Төраганын тескемеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карма каршы келген учурда, ал жергиликтүү кеңештин сессиясында депутаттар аркылуу жокко чыгарылышы мүмкүн.

         5-глава. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары

5.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары жергиликтүү кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө төраганын альтернативалык түрдө берген сунушу боюнча жергиликтүү кеңештин сессиясында депутаттардын ичинен жашыруун добуш берүү аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат. 

Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары болот.

5.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна талапкерлерди шайлоо тартиби жана добуш берүүнүн башка жол-жоболук маселелери жергиликтүү кеңештин төрагасы үчүн белгиленген тартипте ишке ашырылат.

5.3. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары өз ишин коомдук башталышта аткарат.

Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары жергиликтүү кеңештин төрагасын алмаштырган учурда Мыйзамда каралган учурларда жергиликтүү кеңештин төрагасына төлөнүүчү компенсациянын суммасынан 50 пайыз өлчөмүндө компенсация алат.

5.4. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары:

5.4.1. жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

5.4.2. жергиликтүү кеңештин төрагасы жок болгон учурда же ал өзүнүн иш милдеттерин аткарууга мүмкүн болбой калган учурда жергиликтүү кеңештин төрагасынын иш-милдеттерин аткарат, ошондой эле жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшыруусу боюнча жергиликтүү кеңештин сессияларын алып барат; 

5.4.3. жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын ишин уюштурат жана багыттайт, алардын өз ара аракеттерин координациялайт;

5.4.4. жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлгөн убактылуу комиссиялардын ишине жетекчиликти ишке ашырат же координациялайт;

5.4.5. аймакта (шаарда) жайгашкан жергиликтүү коомдоштуктар жана башка юридикалык жактар менен тыгыз байланышты жүргүзөт;

5.4.6. жергиликтүү кеңештин, анын комиссияларынын компетенциясына кирген маселелерге арналган иш-чараларга катышат;

5.4.7. жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары менен бирдикте жергиликтүү кеңеш кабыл алган чечимдердин, жергиликтүү коомдоштуктун

Уставынын аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

5.4.8. ушул Регламентте жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка иш-милдеттерди аткарат.

  6-глава. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу

6.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасы жана анын орун басары алардын жеке өтүнүчү боюнча, ошондой эле алар өздөрүнүн милдеттерин аткараалбай калган шарттарга байланыштуу ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотот.

6.2. Өз каалоолору боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө маселе алардын өздөрүнөн арыздар келип түшкөндө, ошондой эле депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча каралат. 

6.3. Өз каалоолору боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасынын же анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө токтом ачык добуш берүү (же депутаттардын каалоосу боюнчажашыруун добуш берүү) аркылуужергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. 

6.4. Өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда жергиликтүү кеңештин сессиясында жашыруун (же ачык) добуш берүү жолу менен жергиликтүү кеңештин төрагасы, төрагасынын орун басары ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн. Жергиликтүү кеңештин төрагасын, төраганын орун басарынын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу маселе жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча киргизилиши мүмкүн.

6.5. Жергиликтүү кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиси добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Жергиликтүү кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча жашыруун (же ачык) добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

6.6. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим, жергиликтүү кенештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча жашыруун (же ачык) добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

         7-глава. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары

7.1. Кеңештин карамагына кирген маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн, ошондой эле кеңештин чечимдерин жүзөгөашырууга катышуу, аймагында жайгашкан мекемелердин жана уюмдардын ошол чечимдерди аткарышын контролдоо үчүн жергиликтүү кеңеш туруктуу комиссияларды түзөт. 

7.2. Туруктуу комиссиялар жергиликтүү кеңештин түзүмдүк бөлүгү болуп саналат жана жергиликтүү кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө жергиликтүү кеңештин токтому менен түзүлөт.

7.3. Туруктуу комиссиялардын тизмеси жана алардын сандык курамы жергиликтүү кеңешке шайланган депутаттардын сандык курамын эске алуу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан белгиленет жана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

7.4. Ар бир туруктуу комиссиянын сандык курамы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын санынан:3төн кем болбоогожана 7ден  көп болбоого тийиш.

7.5. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрүн жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлашат.

7.6. Жергиликтүү кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат

7.7. Туруктуу комисиялардын мүчөлөрү бирдей укукка ээ. Жергиликтүү кеңештин төрагасы жана анын орун басары туруктуу комиссиялардын курамына кире алышпайт.

7.8. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өздөрүнүн курамынан алардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын шайлашат. Туруктуу комиссиялардын төрагалары жергиликтүү кеңештин сессияларында бекитилет.

7.9. Комиссиянын төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган учурда комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнүн чечими боюнча жаңыдан шайланышы мүмкүн.

7.10. Туруктуу комиссиялар жергиликтүү кеңештин алдында жоопкер жана ага отчет берет. Кезектеги жыл аяктагандан кийин туруктуу комиссиялар өзүнүн иши жөнүндө жергиликтүү кеңешке отчет беришет.

7.11. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн аралыгында, зарылчылыкка жараша, жергиликтүү кеңеш жаңы туруктуу комиссияны түзүүгө, мурда түзүлгөндөрдү жоюуг ажана кайра түзүүгө, алардын курамына өзгөртүү киргизүүгө укугу бар.

(Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын орто курамын эске алуу менен жергиликтүү кеңеште төмөндөгү маселелер боюнча туруктуу комиссиялар түзүлүшү мүмкүн: 

 • регламент, депутаттык этика жана мандат боюнча;
 • жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук уюмдар жана жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш боюнча; 
 • бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айылчарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча;
 • мыйзамдуулукту,     укук    тартибин        сактоо,           жарандардын укугун         жана

кызыкчылыгын коргоо, архитектура, курулуш, транспорт жана экология боюнча;

 • жаштар, спорт, маданият жанасоциалдык маселелер боюнча.).

  8-глава. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын ыйгарым укуктары

8.1. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары өздөрүнүн компетенцияларынын чектеринде:

8.1.1. иш планына ылайык туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону ишке ашырат, тийиштүү корутунду же чечим менен аларды жергиликтүү кеңештин кароосун акиргизет;

8.1.2. кийинки жылга туруктуу комиссиянын иш планын иштеп чыгат;

8.1.3. жергиликтүү кеңештин кароосуна аймактын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө байланышкан маселелер боюнча сунуштарды жергиликтүү кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

8.1.4. өзүнүн аймагынын экономикалык өнүгүүсүнүн планынын жана бюджетинин долбоорлорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча өзүнүн корутундусун даярдайт, керек болгондо аларды кеңешке сунуш кылат;

8.1.5. жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча жергиликтүү кеңештин кароосуна келип түшкөн жарандардын арыздарын, кайрылууларын жана даттанууларын карайт;

8.1.6. өз ишинин уюштуруу маселелерин чечет;

8.1.7. жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин, жергиликтүү коомдоштуктун Уставынын жоболорун аткаруу боюнча контролду жүзөгө ашырат;

8.1.8. каралып жаткан маселени башка комиссияга өткөрүп берүү тууралуу сунушту жергиликтүү кеңештин төрагасына киргизет;

8.1.9. башка комиссиялар карап жаткан маслелер боюнча пикирин билдирет;

8.1.10. ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

8.2. Туруктуу комиссиялар төмөндөгүлөргө укуктуу:

8.2.1. өзүнүн ишине илимпоздорду, адистерди, практикалык кызматкерлерди жана башка адамдарды тартууга;

8.2.2. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин, ошондой эле аткаруу органынын башчысын жана анын аппаратынын тийиштүү адистерин угууга;

8.2.3. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдардын, аткаруу органынын аппаратынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле адистерди, көз карандысыз эксперттерди жана илипоздорду тартуу укугу менен жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ичинен убактылуу комиссияларды түзүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

8.2.4. туруктуу комиссиянын кароосуна берилген маселени иликтөө үчүн маалыматтарды, материалдарды жана документтерди кызмат адамдарынан, аткаруу органдарынан, мамлекеттик органдардан, уюмдардан, ишканалардан жана мекемелерден, аймагында жайгашкан башка уюмдардан суратып алууга, алар суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттө же суроо-талап берилген күндөн бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен аларды туруктуу комиссияларга берүүгө милдеттүү;

8.2.5. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасына жана аткаруу органынын башчысына каралып жаткан маселени кеңири талкуулоо жана коомдук пикирлерди эске алуу максатында коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

8.2.6. башка туруктуукомиссиялар менен кошмо жыйын өткөрүүгө.

8.3. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары аймагында жайгашкан уюмдардын жана мекемелердин оперативдик-чарбалык жана финансылык-чарбалык иштерине кийлигишүүгө укугу жок.

         9-глава. Туруктуу комиссиялардын жыйындары

9.1. Туруктуу комиссиялардын жыйындары комиссиянын иш-планына ылайык чакырылат.

9.2. Туруктуу комиссияларалардын компетенциясына кирген маселелер боюнча тийиштүү чечимдерди же корутундуларды кабыл алат.

9.3. Туруктуу комиссиялардын жыйындары коомчулук үчүн ачык болуп саналат, кызыкдар болгон бардык тараптар туруктуу комиссияларлардын жыйындарына ушул Регламентте белгиленген тартипте катышууга укуктуу.

9.4. Эгерде мыйзамдарга ылайыккаралып жаткан маселе мамлекеттик сырга тийиштүү болгон учурда туруктуу комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын жашыруун жыйынын өткөрүү тууралуу чечим кабыл алат.

9.5. Комиссиянын төрагасы жыйынды өткөрүү датасы жана анда каралуучу маселер тууралуу 3 жумушчукүндөн кеч эмескомиссиянынмүчөлөрүнө, жергиликтүүкеңештинтөрагасынажанаанын орун басарына кабарлайт, ошондой эле жарандарга, чакырылган адамадарга алдын ала маалымдоо боюнча чараларды кабыл алат.

9.6. Эгерде жыйынга комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укук ченемдүү болуп эсептелет. Комиссиянын чечими комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын добушу менен кабыл алынат.

9.7. Туруктуу комиссиянын төрагасы өзүнүн демилгеси менен, ошондой эле, комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн биринин, жергиликтүү кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын талабы боюнча да комиссиянын жыйынын чакыра алат.

9.8. Туруктуу комиссиянын жыйынына кеңеш берүүчү добуш укугу менен ошол комиссияга мүчө эмес депутаттардын, ошондой эле жергиликтүү кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын, аткаруу органынын башчысынын катышууга укугу бар, алар талкууланган маселе боюнча сөзсүйлөөгө жана талкууланган маселе боюнча өз пикирин билдирүүгө укуктуу.

9.9. Комиссиянын чечимине, корутундусуна туруктуу комиссиянын төрагасы кол коет, ал жокто анын орун басары кол коет. Кабыл алынган чечимдер маалымат тактайларында чечимдердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу жолу аркылуу элге маалымдалат. 

9.10. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын иштерин материалдык техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кенсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) аткаруу органдарына жүктөлөт.

         10-глава. Туруктуу комиссиялардын кошмо жыйындары

10.1. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелер комиссиялардын демилгеси менен, ошондой эле жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча туруктуу комиссиялар тарабынан биргеликте даярдалат жана каралат.

10.2. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди иликтөө жана кароо кошмо жыйындарда жүргүзүлөт.

10.3. Эгерде кошмо жыйынга ар бир комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укук ченемдүү болуп эсептелет. Кошмо жыйынды өз ара макулдашуу боюнча ошол комиссиялардын төрагалары алып барышат.

10.4. Кошмо жыйында каралган маселелер боюнча чечим туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ошол комиссиялардын төрагалары тарабынан кол коюлат. Кабыл алынган чечимдер маалымат тактайларында чечимдердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу жолу аркылуу элге маалымдалат. 

         11-глава. Туруктуу комиссиянын төрагасынын ыйгарым укуктары

Туруктуу комиссиянын төрагасы:

11.1. комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө комиссиянын мүчөлөрүнө түздөн-түз же жооптуу катчы аркылуумаалымдайт; 

11.2. комиссиянын мүчөлөрү, жооптуу катчы, жергиликтүү кеңештинтөрагасы, аткаруу органынын башчысы же анын орун басары менен бирдикте бир жылга туруктуу комиссиянын иш планын түзөт;

11.3. туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү менен бирдикте комиссиянын жыйынынын күн тартибинин долбоорун түзөт;

11.4. комиссиянын жыйынына чакырат жана зарыл документтерди жана башка материлдарды даярдоону уюштурат;

11.5. комиссиянын ишине байланыштуу материалдар жана документтер менен комиссия мүчөлөрүн тааныштырат;

11.6. убактылуу комиссиялардын ишине комиссия мүчөлөрүнүн катышуусун сунуш кылат;

11.7.Кеңештин жооптуукатчысынын жардамы менен жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, адистерди, эксперттерди жана илимпоздорду туруктуу комиссиянын жыйындарына катышу үчүн чакырат;

11.8. комиссиянын  жыйындарына төрагалык кылат:

11.9. жергиликтүү кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары менен туруктуу байланышта болот, комиссиянын жыйындарында каралган маселелер, ошондой эле чечимдерди жана комиссиянын сунуштарын жүзөгө ашыруу үчүн кабыл алынган чаралар тууралуу маалымдайт;

11.10. жергиликтүү кеңештин, туруктуу комиссиялардын чечимдерин аткаруу боюнча ишти уюштурат, тапшырылган милдеттердин аткарылышы тууралуу жергиликтүү кеңештин төрагасына, комиссиянын мүчөлөрүнө маалымдайт; 

11.11. жыл сайын жергиликтүү кеңештин сессияларында туруктуу комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчет берет, отчетто камтылган малыматтарды кеңири жайылтуу үчүн чараларды көрөт. 

          12-глава. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү

12.1. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө укуктуу:

12.1.1. туруктуу комиссиялардын жыйынында кароо үчүн сунуштарды киргизүүгө;

12.1.2. комиссиянын иш планы, комиссиянын жыйындарынын күн тартиби боюнча, талкуулануучу маселелерди кароонун тартиби жана анын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө; 

12.1.3. комиссияда каралып жаткан маселелер боюнча кызмат адамдарынын жана башка адамдардын маалыматтарын угуунун зарылдыгы жөнүндө сунушкиргизүүгө;

12.1.4. комиссиянын чечимдеринин, корутундуларынын долбооруна сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө; 

12.1.5. өзүнүн сунуштарын негиздөө менен чыгып сүйлөөгө, маалымат берүүгө; 12.1.6. комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматалууга.

12.2. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө милдеттүү:

12.2.1. ушул Регламенттин жоболорун сактоого;

12.2.2. өзү мүчөсү болуп саналган туруктуу комиссиялардын бардык жыйындарына катышууга. Комиссиянын жыйынына жүйөлүү себептерден улам катышууга мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда комиссиянын төрагасына билдирүүгө;

12.2.3. жергиликтүү кеңештин жана анын комиссияларынын компетенцияларына кирген маселелерлерге арналган иш-чараларга катышууга; 

12.2.4. ал кабыл алган чечимдерди жүзөгө ашырууга активдүү катышууга, комиссиянын тапшырмаларын аткарууга.

12.3. Комиссия тарабынан каралаган бардык маслелерди чечүүгө активдүү катышу үчүн комиссиянын мүчөсүнө шарттүзүлөт жана керектүү материалдар берилет. 

12.4. Комиссиянын мүчөсү комиссиянын тапшырмасы боюнча комиссиянын карамагына кирген маслелерди жеринен иликтейт, өзүнүн тыянактары жана сунуштары тууралуу комиссиягабилдирет.

12.5. Сунушу комиссияда колдоого ээ болбогон комиссиянын мүчөсү ошол маселе жергиликтүү кеңештин сессиясында талкууланган учурда, аларды жазуу же оозеки түрүндө киргизүүгө укуктуу.

         13-глава. Убактылуу комиссия 

13.1. Жергиликтүү кеңеш зарылчылыкка жараша убактылуу комиссияларды түзүүгө укутуу.

13.2. Убактылуу комиссиялар жергиликтүү кеңешинин төрагасынын, анын орун басарынын, туруктуу комиссиялардын төрагаларынын сунушу, ошондой эле жергиликтүү кеӊештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча түзүлөт. 

13.3. Убактылуу комиссиялардын иши төмөндөгү учурлар менен чектелет:

13.3.1. убактылуу комиссия түзүлгөн тийиштүү мезгил менен;

13.3.2. убактылуу комиссия чечүүүчүн түзүлгөн тийиштүү тапшырма менен.

13.4. Убактылуу комиссияны түзүү жергиликтүү кеңештин токтому менен жол жоболоштурат, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

13.4.1. убактылуу комиссиянын аталышы;

13.4.2. убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн сандык жана жеке курамы;

13.4.3. убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлгөн тапшырма;

13.4.4. убактылуу комиссиянын ыйгарым укугунун мөөнөтү.

13.5. Убактылуу комиссиянын мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат. Добуш берүү ошондой эле убактылуу комиссиянын курамы боюнча да жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы алардын курамын шайлоо тууралуу жергиликтүү кеңештин токтому менен бекилет.

13.6. Өзүнүн курамынан убактылуу комиссиянын мүчөлөрү өздөрүнүн жалпысанын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын шайлашат.

13.7. Өзүнүн ишинин жыйынтыктары боюнча убактылуу комиссия жергиликтүү кеңешке отчет берет. Өзгөчө пикири бар комиссиянын мүчөсү анны жергиликтүү кеңештин сессиясында жарыялоого укуктуу.

13.8. Убактылуу комиссия төмөндөгү учурларда өзүнүн ишин токтотот:

13.8.1. өзү түзүлгөн мезгила яктаганда;

13.8.2. убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлүп, чечүүгө тийиш болгон тапшырмалар аткарылган учурда;

13.8.3. жергиликтүү кеңештин чечими боюнча башка учурларда.

13.9. Зарылчылыккажараша адистер, эксперттер, демилгечи топтор жана башка кызыкдар адамдар убактылуу комиссиянын ишине тартылышы мүмкүн.

13.10. Каралып жаткан маселе боюнча убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен убактылуу комиссия чечим же корутунду кабыл алат.

13.11. Убактылуу комиссиянын жыйынын өткөрүүнүн тартиби туруктуу комиссиялар үчүн белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

13.12. Жергиликтүү кеңештин убактылуу комиссияларынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кеңсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) аткаруу органына жүктөлөт.

III БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ИШИН УЮШТУРУУ

14-глава.  Жергиликтүү кеңештин биринчи (уюштуруу) сессиясы

14.1. Жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. 

14.2. Жергиликтүү кеңештин аппараты (мындан ары – Аппарат), жооптуу катчысы  (мындан ары – катчы) биринчи сессияга 3 күн калганга чейин депутатка төмөнкүлөрдүжиберет:

14.2.1. жаңы шайланган депутаттар жөнүндө маалыматты;

14.2.2.аппаратын кызматкерлеринин, катчынын байланыш телефондорун;

14.3. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясын тиешелүү жергиликтүү кеңештин жаш курагы боюнча улуу депутаты ачат, кеңештин төрагасы шайланганча сессияны алып барат.

14.4. Жергиликтүү кеңештин сессиясы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.

14.5. Төрагалык кылуучу жергиликтүү кеңешке шайлоонун натыйжалары жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн аймактык шайлоо комиссиянын төрагасына сөз берет.

14.6. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы жергиликтүү кеңештин депутаттарына белгиленген үлгүдөгү мандатын ырастоочу күбөлүк жана төш белгини тапшырат.

14.7. Жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мандат тапшырылган күндөн тартып башталат.

14.8. Жаңы чакырылыштагы жергиликтүү кеңештин депутаттары ыйгарым укуктарына киришкенден кийин төмөнкү маселелер биринчи кезекте каралуусу тийиш:

14.8.1. Төраганы жана анын орун басарын шайлооүчүн эсептөө комиссиясын

түзүү;

14.8.2. Төраганы жана анын орун басарын шайлоо;

14.8.3. Жергиликтүү кеңештин чечими боюнча биринчи кезекте каралуучу маселелердин катарына жана башка маселелер киргизилиши мүмкүн.

14.9. Жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди кароонун ирети сессиянын күн тартибинде аныкталат.

          15-глава.       Жергиликтүү           кеңештин     жана  анын  органдарынын         ишин пландаштыруу

15.1. Жергиликтүү кеңеш, анын туруктуу комиссиялары жана фракциялары планын бир жылга түзөт. Жергиликтүү кеңештин планы тууралуумаселе биринчи сессия өткөрүлгөн соң кийинки сессиянын күн тартибине киргизилет. 

15.2. Жергиликтүү кеңештин иш планы жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары/орун басарлары, туруктуу комиссиялардын төрагалары, фракциялардын лидерлери, жооптуу катчысы жана аткаруу органынын башчысы менен бирдикте жергиликтүү кеңештин төрагасы тарабынан түзүлөт, зарылчылыкка жараша аймагында жайгашкан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин жетекчилери чакырылат. 

15.3. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиясынын иш планы жергиликтүү кеңештин иш планынын негизинде туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү, жооптуукатчысы, жергиликтүү кеңештин төрагасы жана аткаруу органынын башчысы менен бирдикте түзүлөт.

15.4. Иш планына бир жылдын аралыгында жергиликтүү кеңештин сессияларында, туруктуу комиссиянын жана фракциялардын жыйындарында кароого чыгарылган маселелер киргизилет.

15.5. Жергиликтүү кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын ишин пландаштыруу жергиликтүү кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын кароосуна иш планына киргизилбеген башка маанилүү маселелерди киргизүүгө чектөө койбойт. 

15.6. Жергиликтүү кеңештин курамы, туруктуу комиссиялардын курамы, ошондой эле иш пландары аймактагы маалымат тактайларында документтердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу аркылуу маалымдалат. 

16-глава. Жергиликтүү кеңештин сессиясын даярдоонун жана өткөрүүнүн тартиби

16.1. Жергиликтүү кеңештин сессиясы жергиликтүү кеңештин карамагына кирген маселелерди коллективдүү талкуулоону жана ал боюнча тийиштүү чечим кабыл алууну камсыз кылган жергиликтүү кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук түрү болуп саналат.

16.2. Жергиликтүү кеңештин сессиясы жергиликтүү кеңештин дептуттарынын жалпы санынын жарымынан аз эмеси катышканда укук ченемдүү болот.

16.3. Депутаттарды каттоо башталгандан кийин 15 мүнөттүн аралыгында кворум жок болгон учурда төрагалык кылуучу  15 мүнөткө тыныгуужарыялайт. Эгерде  15 мүнөттүн ичинде кворум камсыз кылынбаса, анда сессия болбой калды деп эсептелинет.

16.4. Жергиликтүү кеңештин сессиясын жергиликтүү кеңештин төрагасы чакырат:

16.4.1. өзүнүн демилгеси боюнча;

16.4.2. жергиликтүү кеңештин дептуттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча;

16.4.3. аткаруу органынын башчысынын – айыл өкмөтүнүн башчысынын, мэрдин сунушубоюнча;

16.4.4. жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин сунушу боюнча.

16.5. Жергиликтүү кеңештин сессиясы кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Белгиленген мөөнөттө чакырылуучу жергиликтүү кеңештин сессиясынан тышкары, кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн. 

16.6. Жергиликтүү кеңештин сессиясы коомчулук үчүн ачык болуп саналат. Сессияга аткаруу органынын башчысы, анын орун басары, жергилктүү коомдоштук мүчөлөрү, каралуучу маселе боюнча чакырылган адамдар, ошондой эле ушул Регламенте каралган тартипте бардык кызыкдар адамдар катышууга укуктуу.

16.7. Эгерде каралып жаткан маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга тийиштүү болсо, жергиликтүү кеңеш жабык сессия өткөрүү боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн.

16.8. Жергиликтүүкеңештинсессиясынчакыруутууралуужарыя сессия башталгангачейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен, аймактарда жалпы жашоочуларга жеткиликтүү жерлерде көрүнүктүү болуп илинет.

16.9. Жергиликтүү кеңештин сессиясына катышуучулардын саны каттоонун натыйжалары боюнча аныкталат. Дептуттарды каттоонужооптуу катчы жүргүзөт, каттоо ар бир сессиянын алдында жана каттоонун убактысы көрсөтүлүү менен сессия аяктаганга чейин жүргүзүлөт. Депуттарды каттоо журналы жооптуу катчыда (же жергиликтүү кеңештин төрагасында) сакталат. Сессияга катышкан депутат өзүнүн катталуусун жокко чыгарууну талап кылууга укуксуз.

16.10. Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык документ түрүндө тастыкталган ооруу, ишсапары жана башка себептер жергиликтүү кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептери болуп саналат. Мындай учурда депутат жергиликтүү кеңештин төрагасына жергиликтүү кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептерин тастыктаган документти тапшырат.

16.11. Сессияларга катары менен төрт жолудан ашык жүйөлүү себептерсиз катышпай калган депутаттарга карата жергиликтүү кеңештин депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жергиликтүү кеңештин чечими кабыл алынат. Мындай чечим күчүнө киргенден кийин (жарыяланган күндөн баштап) ыйгарым укуктарын токтотуу үчүн аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. 

         17-глава. Жергиликтүү кеңештин кезексиз сессиясы

17.1. Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн жергиликтүү кеңештин төрагасы өзүнүн демилгеси же аткаруу органынын башчысынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин сунушу боюнча жергиликтүү кеңештин кезексиз сессиясын чакырууга укуктуу. 

17.2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин, аткаруу органынын башчысынын же жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин, кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча сунушу кезексиз сессияда каралуучу маселелерди көрсөтүү жана анны чакыруунун зарылдыгынын кыскача негиздемеси менен жазуу жүзүндө жергиликтүү кеңештин төрагасына берилет. 

17.3. Жергиликтүү кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасынын сунушу каралуучу маселелерди көрсөтүү жана анны чакыруунун зарылдыгынын негиздемеси менен маалымдама аркылуу жол-жоболоштурулат жана жергиликтүү кеңешти депутаттарына жөнөтүлөт.

17.4. Кезексиз сессия сунуш келип түшкөн күндөн тартып 5 календардык күндөн кеч эмес убакытта чакырылат.

17.5. Кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарына маалымдоо кезексиз сессияны чакыруу тууралуу чечим кабыл алынган күндөн баштап       4 календардык күндүн ичинде жүргүзүлөт.

17.6. Жергиликтүү кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча жарыяда кезексиз сессияда каралуучу маселелер көрсөтүлүп, кезексиз сессия башталганга чейин               4 календардык күндөн кечиктирилбестен, аймактарда жалпы жашоочуларга жеткиликтүү жерлерде көрүнүктүү болуп илинет.

17.7. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда жергиликтүү кеңештин төрагасы депутаттарды, чакырылуучу адамдарды жана жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн маалымдоонун мөөнөтүн милдеттүү түрдө сактабастан эле кезексиз сессияны чакырууга укуктуу.

17.8. Кезексиз сессиянын күн тартиби жана зарыл каралуучу маселелердин материалдары депутаттарга жана чакырылган адамдарга кезексиз сессиянын ____ календарлык күнүнө чейин, калган бардык катышуучуларга кезексиз сессия өткөрүлөөр алдында таркатылат. 

17.9. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда кезексиз сессиянын күн тартиби жана материалдары депутаттарга жана бардык чакырылгандарга жана катышуучуларга кезексиз сессия өткөрөр алдында таркатылат.

         18-глава. Сессиянын күн тартиби

18.1. Сессиянын күн тартибинин долбоору жергиликтүү кеңештин иш планынын, туруктуу      (убактылуу)   комиссиялардын,     депутаттардын,         аткаруу         органынын башчыларынын сунуштарынын негизинде жыйын өткөрүүгө чейин жергиликтүү кеңештин төрагасы тарабынан 10 күн мурда жана кеңештин кезексиз сессиясыначейин 5 күн мурда түзүлөт. Өзгөчө кырдаал жаралган учурларда кечиктирилгис түрдө түзүлөт.

18.2. Күн тартибинин долбоорунун маселелери алар туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында алдын ала каралгандан кийин жана аларжергиликтүү кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагалары менен макулдашылгандан кийин төрага тарабынан киргизилет.

18.3. Өткөрүлүүчү убактысы жана жери көрсөтүлүү менен төрага тарабынан аныкталган сессиянын күн тартибинин долбоору, сессияда каралууга тийиш болгон токтомдордун долбоорлору жана башка документтер менен материалдар сессия башталганга чейин 3 календардык күндөн кеч эмесдепутаттарга жана чакырылган адамдарга жөнөтүлөт. Күн тартибинин долбоору бир эле учурда маалымат тактайларына жайгаштырылат, ошондой эле жергиликтүү калктын таанышуусу үчүн аймактагы көрүнүктүү жерлерге илинет.

18.4. Эгерде жергиликтүү кеңештин депутаттары зарыл деп эсептешсе, сессиянын күн тартибинин долбоору жергиликтүү гезиттерде, телекөрсөтүүдө жана радиодо жарыя кылынат.

18.5. Сессиянын күн тартибинин долбоору сессияда төрагалык кылуучу тарабынан негиз катары кабыл алуу үчүн добушка коюлат.

18.6. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизлиши мүмкүн.

18.7. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбоорун жаӊы маселе менен толуктоо тууралуу сунуш, эгерде сунуш кылынган маселе мурда жергиликтүү кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралган болсо гана, катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен киргизилет.

18.8. Күн тартибинин долбооруна киргизилген маселелерди алып салуу же сессиянын күн тартибиндеги маселелерге өзгөртүү киргизүү (техникалык маанидеги) тууралуу сунуштар жергиликтүү кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралбастан эле катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

18.9. Сессиянын күн тартибинин долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин төрага тарбынан сессиянын күн тартиби жалпысынан кабыл алуу үчүн добушка коюлат, сессиянын күн тартиби жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. 

18.10. Жергиликтүү кеңештин сессиясында кошумча материалдар жергиликтүү кеңештин төрагасынын кол коюусу болгондо гана таркатылат.

          19-глава. Сессиягатөрагалыккылуучу

19.1. Жергиликтүү кеңештин сессиясын сессияга төрагалык кылуучу алып барат. Сессияга төрагалык кылуучу жергиликтүү кеңештин төрагасы болуп саналат, ал жокто жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары болот.

19.2. Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүдөй укуктарга ээ: 

19.2.1. жергиликтүү кеңештин сессиясын алып барууга;

19.2.2. маселелерди талкуулоого катышууга;

19.2.3. депутаттарга жана кызмат адамдарына маалым-кат алуу үчүн кайрылууга;

19.2.4. эгерде депутат Регламентти бузуп жатса, күн тартибинен башка маселе боюнча сүйлөсө, кемсинтүүчү сөздөрдү пайдаланса, чыгып сүйлөөчүнү эскертүүгө, эгерде кайталап мындай бузууларга жол берсе, чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө добушка коюуга;

19.2.5. чечим кабыл алынган учурда көпчүлүгүнүн добуш берүүсү ачыктан-ачык белгилүү болуп турганда добуштарды саноого убакыт кетирбөөгө;

19.2.6. сессияда пайда болгон пикир келишпестиктерди четтетүү жана маселелерди чечүү максатында депутаттар, адистер менен кеңешүүлөрдү өткөрүүнү жүргүзүүгө; 

19.2.7. ушул Регламентте белгиленген тартипте сессияга катышу тартибин бузган депутат болуп саналышпаган адамдарга сөз бербөө, жыйындар залынан чыгарып жиберүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө;

19.2.8. залда өзгөчө кырдаалдар, ошондой эле коомдук тартипти одоно бузуулар жаралган учурда сессияны токтото турууга.

19.3 Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүлөргө милдеттүү:

19.3.1. ушул Регламентти сактоого жана анны ушул жыйынга катышуучулардын баарынын сактоосун камсыз кылууга;

19.3.2. чыгып сүйлөө убактысын сактоону камсыз кылууга, белгиленген убакыттын бүтүп жаткандыгы тууралуу өз учурунда эскертүүгө;

19.3.3. сессиянын күн тартибине ылайык келип түшкөн сунуштардын ирети боюнча сөз сүйлөө үчүн сөз берүүгө;

19.3.4. сессиянын күн тартибинде турган маселелерди добушка коюуга;

19.3.5. келип түшкөн дептуттардын сунуштарын иретине жараша добушка коюуга;

19.3.6. депутаттардын жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарын жанакайрылууларын жарыя кылууга, суроо-талаптар үчүн сөзберүүгө, аларга суроо-жооп, маалымкат, билдирүү, жарандардын кайрылуулары, жарыялар үчүн, ошондой эле жыйынды алып бару боюнча сын-пикирлер, жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоору боюнча сунуштарды жана түзөтүүлөрдү киргизүү, добуш берүүнүн түрү боюнча чыгып сүйлөө үчүн сөз берүүгө; 

19.3.7. сессиянын протоколун жүргүзүүнү уюштурууга, жергиликтүү кеңештин сессияларынын протоколдоруна жана токтомдоруна кол коюуга;

19.3.8. сессиянын катышуучуларына карата сый мамиле жасоого, сессиянын катышуучуларына жекече сын-пикирин билдирүүдөн жана алардын сөздөрүнө баа берүүдөн, комментарий жасоодон карманууга; 

19.3.9. сессияны алып баруунун эрежелери жанажол-жоболору боюнча билдирүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алууга; 

19.3.10. эгерде жергиликтүү кеңештинтөрагасы каралып жаткан маселе боюнча баяндамчы болсо же анны жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордунан бошотуу тууралуу маселени жергиликтүү кеңеш караган учурда, сессияны алып барууну орун басарына берүүгө.

        20-глава. Жергиликтүү кеңештин сессиясындагы депутаттын укугу жан амилдети

20.1. Жергиликтүүкеңештин депутаты төмөндөгүлөргө укуктуу:

20.1.1. жергиликтүү кеңештин органдарын шайлоогожана аларга шайланууга; 

20.1.2. жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын кароосу үчүн маселелерди сунуш кылууга;

20.1.3. жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын жыйындарынын күн тартиби, талкуулануучу маселелерди кароонун ирети жана алардын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

20.1.4. токтомдордун долбоорлорун, жергиликтүүкеңеш же анын органдары кабыл алуучу документтерди жанааларга түзөтүүлөрдү кароо үчүн демилгелөөгө жана киргизүүгө; 

20.1.5. жергиликтүү кеңеш түзүүчү туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамы жана жергиликтүү кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарынын талапкерлиги боюнча пикиринбилдирүүгө; 

20.1.6. жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлүүчү органга, алардын курамына кирген адамдарга, ошондой эле жергиликтүү кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарына ишеним көрсөтпөөжөнүндө маселени коюуга; 

20.1.7. жарыш сөздөргө катышууга, суроо-талап менен кайрылууга, баяндамачыга сессияга төрагалык кылуучуга суроолорду берүүгө; 

20.1.8. жергиликтүү кеңешке отчет берүүчү органдын же кызмат адамынын кеңештин сессиясында отчетун угуу, ошондой эле жергиликтүү кеңештин, аймагында жайгашкан башка органдардынжанакызматадамдарынынкомпетенциясынакиргенмаслелелербоюнчамаалыматтарынугуубоюнчасунуштардыкиргизүүгө;

20.1.9. өзүнүнсунуштарыннегиздөөмененжанадобушберүүнүнтүрүбоюнчачыгыпсүйлөөгө, маалыматберүүгө; 

20.1.10. жергиликтүүкеңештинсессиясында, аныноргандарынынжыйындарындажергиликтүүкеңештарабынанбелгиленгентартиптежарандардын же алардынбирикмелерининкайрылууларынын, билдирүүлөрүнүн, петицияларынынтекстерин, эгердеаларкоомдукмаанигеээболсо, жарыякылууга;

20.1.11. Кыргыз РеспубликасынынмыйзамдарындажанаушулРегламентте ага берилген башка укуктарданпайдаланууга.

20.2. Жергиликтүүкеңештин депутаты төмөндөгүлөргөмилдеттүү:

20.2.1. ар бирсессияныналдындакаттоодонөтүүгөжанасессиянынишинекатышууга;

20.2.2. регламентти, сессиянынкүнтартибинжанасессиягатөрагалыккылуучунунукукченемдүүталаптарынсактоого;

20.2.3. колун көтөрүүаркылуусөзсүйлөөнүсуранууга;

20.2.4. сессиягатөрагалыккылуучунунуруксатымененганачыгыпсүйлөөгө;

20.2.5. жүрүм-турумэтикасынынэрежелеринсактоого;

20.2.6. чыгыпсүйлөгөндөкатышыпжаткандардын ар-намысынажанакадырбаркынаакараткелтиргенорой, мазактоочусөздөрдүколдонбоого, мыйзамсызаракеттергечакырбоого, көзкөрүнөөжалганмаалыматтардыпайдаланбоого, сессиянынкатышуучуларынаалардынчыгыпсүйлөгөнсөздөрүнөбаамбербөөгө, кимдирбирөөнүндарегине карата негизсизжалаажабуугажолбербөөгө; 

20.2.7. сессия учурундатөрагалыккылуучунунуруксатымененчыгыпкетүүгө.

20.3. Өзүнүнмилдеттеринаткарбаганучурда депутат мыйзамдаргаылайыкжооп берет.

20.4. Жергиликтүүкеңештин депутаты анынжекекызыкчылыгынабайланыштуу, башкачаайтканда ал үчүн, анынжубайы, алардыната-энелери, балдары, биртуугандарыүчүнматериалдыкжактанпайдалуумаселелелеркеңештинсессияларындакаралганучурдакатышуугажанадобушберүүгөтийишэмес.

20.5. Жергиликтүүкеңештиндепутаттарыжергиликтүүкеңештиндепутаттарынынжалпысанынынүчтөнбирининдемилгесименентөмөндөгүмаселелердидемилгелөөгөукуктуу:

20.5.1. өздөрүнүнмилдеттеринаткарбаган же тийиштүүдеңгээлдеаткарбаганучурлардажергиликтүүкеңештинтөрагасын, төраганын орун басарынмөөнөтүнөнмурдабошотууга;

20.5.2. жергиликтүүкеңештинсессиясынкезексизтартиптечакырууга;

20.5.3. мурдакабылалынганжергиликтүүкоомдоштукуставынаөзгөртүүлөрдүжанатолуктоолордукиргизүүгө.

20.6. Жергиликтүүкеңештинсессиясындадепутаттартарабынанайтылганжанажазуужүзүндөтөрагалыккылуучугаберилген сын-пикирлержанасунуштаржергиликтүүкеңештарабынан же анынтапшырмасыбоюнчатуруктуу (убактылуу) комиссиялартарабынанкаралат же тиийштүүмамлекеттикоргандардын же кызматадамдарынынкароосунажөнөтүлөт, аларжергиликтүүкеңештарабынанбашкачакаралбаса, ошолсунуштардыжана сын-пикирлердибирайлыкмөөнөттөнкечиктирбестенкароогожанакароонунжыйынтыктарыбоюнчасунушжана сын-пикиркиргизген депутатка, ошондой эле жергиликтүүкеңештинтөрагасынабилдирүүгөмилдетүү.

20.7. Сессияларда, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарындадепутаттаргажергиликтүүкеңештарабынанкабылалынганчечимдердинаткарылышынын, депутаттардынсунуштарынынжана сын-пикирлеринин, шайлоочулардынсууроо-талаптарынынжүзөгөашырылышынжүрүшүжөнүндө, ошондой эле жергиликтүүкеңештинжанааныноргандарыныништеринин башка маанилүүмаселелеримазгил-мезгилимененмаалымдалат.

21-глава. Депутаттык этика

  21.1. Жергиликтүүкеңештин депутаты өзүнүныйгарымукуктарынаткарганучурдажекежанакоомдуккызыкчылыктардынкагылышуусунан (мындан ары – кызыкчылыктардынкагылышуусу) качуугамилдеттүү.

21.2. Кызыкчылыктардынкагылышуусужаралганучурда депутат өзүндепутаттыкэтиканынкодексинеылайыкалыпжүрүүгөмилдеттүү. Депутат өзүнүнакниеттүүлүгүнөкоомчулукташектенүүпайдакылбашыүчүнжанакоомчулуккаганаишенүүгөмүмкүнчүлүкалышыүчүнбаарынжасооготийиш.

21.3. Жергиликтүүкеңештин, туруктуужанаубактылуукомиссиянынжыйналыштарындакандайганамаселеболбосун, аныкарагангачейин же аныкарапжатканучурда депутат ошолмаселегежекекызыкчылыгы бар болсо, кызыкчылыктардынкагылышуусужөнүндөжыйналышкатөрагалыккылуучунунэсинесалуугамилдеттүүжанамаселенианданаркыталкуулоодонжанадобушберүүдөнөзалдынчачеттөөгөтийиш.

21.4. Мындайжоболор депутат тарабынанбузулганучурдакараштуулугунда регламент маселелериболгонтуруктуу комиссия тиешелүүкорутундунужергиликтүүкеңештинкароосунасунушкылуугамилдеттүү.

21.5. Сессияларда, жыйналыштардачыгыпсүйлөгөн депутат өтөорой, кемсинткен,  уятжанасөгүнгөнсөздөрдүколдонууга, кимдирбирөөнүндарегиненегизсизайыптоолордуайтпоогого, ар-намыс, кадыр-барк жанаишмердикбеделинмазактоогожолбербөөгө, жалганмаалыматтардыпайдаланбоого, мыйзамсызаракеттергечакырбооготийиш.

22-глава. Депутаттарга карата колдонулуучучаралар

22.Эгерде депутат өзүнүнжүрүм-туруму менен жергиликтүү кеңештин сессиясынөткөрүүгөжолтоокылса, төрагалыккылуучунунэскертүүсүнэскеалбаса, башка депутаттар же сессиянынкатышуучуларымененкайымайтышса, талкууланганмаселеденбашкагаөтүпкетсе, ушулРегламенттинжоболорунбузса, ага карата    төмөнкүдөйчараларколдонулушумүмкүн:

22.1.1. эскертүү;

22.1.2. Сессиянынаягыначейинкимөөнөткөсөзбербөө.

22.Ушулглаванынжоболорунбиринчижолубузганда, төрагалыккылуучуэскертүү берет жанаушул Регламент мененбелгиленгентартиптисактооталабымененкайрылат. Кайраданжанаанданкийин да тартипбузууларболсо, ага карата тартиптик   чара  көрүүколдонулат.

22.Эгерде  депутат башка  адамдарга карата кемсинткенсөздөрдүайтканжанакесөөкөрсөткөн, күчколдонгонучурда ал залданчыгарылат, мындайаракеттерибоюнчаматериалдартиешелүүоргандаргаберилет.

22.4.Депутатка жанажергиликтүүкеңештинсессияларынакатышкандарга карата колдонулууганчараларсессиянынпротоколундабелгиленет.

25.Караштуулугунда регламенттинмаселелериболгонтуруктуукомиссиялардынтөрагаларынын, Аппараттынтиешелүүбөлүмдөрүнүнмаалыматтарыныннегизиндежергиликтүүкеңештинсессиясынажанатуруктуукомиссиянынжыйналыштарынадепутаттардынкатышуусунунжыйынтыгын  ар бир сессия  сайынчыгарат. 

Талкуулоонунжыйынтыктарыбоюнчатурукту комиссия жүйөлүүсебептерсизжыйналыштаргакатышпагандепутаттардынтизмесинТөрагага берет.

22.Туруктуужанаубактылуукомиссиялардынжыйналыштарындатартиптисактоомаксатындаалардынтөрагаларынынжергиликтүүкеңештинсессияларынатөрагалыккылуучусыяктуу эле укуктары бар жанаушулглаванын 29.1.бөлүгүндө каралганчаралардыколдонушумүмкүн. Туруктуужанаубактылуукомиссиялардынжыйналыштарындадепутаттарга карата колдонулуучучаралар комиссия тарабынанжыйналыштардынпротоколундабелгиленетжанаошолдепутаттармүчөсүболупсаналганфракцияларгакарапчыгууүчүнберилет.

22.Караштуулугундарегламенттинмаселелериболгонтуруктуукомиссиянынмүчөлөрүфракциялардынмүчөлөрүнүнжүрүм-турумэтикасыбоюнчафракциялардынжыйналыштарынакатышуугаукуктуу.

23-глава. Жергиликтүү кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына жергиликтүү кеңештин депутаты эмес адамдардын катышу тартиби

23.1. Аткарууорганынынбашчысы, райондунакими, анын орун басары, ошондой эле тиешелүүаймактаишжүргүзгөн башка кызматадамдары, аппарат кызматкерлери, жергиликтүүкоомдоштукмүчөлөрү, жалпыгамаалымдоокаражаттарынынөкүлдөрүжана башка кызыкдарадамдаржергиликтүүкеңештиначыксессияларынажанааныноргандарыныначыкжыйындарынаатайынуруксаталуусузкатышуугаукуктуу.

23.2. Жогорудааталганадамдарачыксессиягажана/же анынорганынынжыйындарынакатышууганиеттенишсе, сессиянын же жыйындынкатчысыатайынкаттоожурналынаалардыкаттайтжанааларжөнүндөмаалыматтардысессиянын же жыйындынпротоколунакиргизет. 

23.3. Жергиликтүүкеңештин депутаты болупсаналбаганадамдардынмаалыматтары (ф.а. а., жашаганжери, иштеген орду) катчытарабынаналардыкатышыпжаткандепутаттаргамаалымдооүчүнтөрагалыккылуучугаберилет.

23.4. Жергиликтүүкеңештиндепутаттарыболупсаналышпаганадамдаркатталганучурдантартыпсессиянын, жыйындынкатчысыалардыушулРегламенттин 22главасында белгиленгенжергиликтүүкеңештинсессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарынакатышуунунтартибижанажергиликтүүкеңештинРегламентинбузганучурдаанынжоопкерчилигитууралутааныштырат.

23.5. Жергиликтүүкеңештинтөрагасыжергиликтүүкеңештинсессиясыначаралдында, сессиягакатышыпжатканжергиликтүүкеңешке депутат болупсаналышпаганадамдардынсессиягакатышыпжаткандыктарыжөнүндөдепутаттаргамаалымдайт. 

23.6. Сессияларга, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарынакатышыпжатканадамдарүчүнжыйындарзалындаатайын орун бөлүнөт. Эгерде сессия, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарыөтүпжатканжыйындар залы катышуунукаалагандардынбаарын батыра албаса, төрагалыккылуучунунтапшырмасыбоюнчажергиликтүүкеңештинсессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарыаталганадамдардынөкүлдөрүкиргизилишимүмкүн. Өкүлчүлүкбиркөчөдөн, биркварталдан, биррайондон, бирайылдан, бируюмдан, бирмекемеден, бирбирикмеденбирөкүл (эки же үч) болушумүмкүн.

24-глава. Депутаттын жана жергиликтүү кеңештин сессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдардын тартиби жана этикасы

24.1. Өзишиндежергиликтүүкеңештин депутаты жалпыгатаанылганморалдыкнормаларынкармоого, өзүнүннаркынсактайбилүүгө, башка депутаттардын, кызматадамдарынынжанажарандардын ар-намысынжанакадыр-баркынызаттоого, жергиликтүүкеңештин, шайлоочулардынжанажалпысынанмамлекеттинбеделинешеккелтиргенаракеттерден, билдирүүлөрдөнжанажосундарданалысболуугатийиш.

Депутаттыкмандаттыжекекызыкчылыктарыүчүнколдонуугажолбербөөсүкерек.

24.2. Депутат төмөндөгүлөрдүжасооготийишэмес:

24.2.1. жергиликтүүкеңештинсаясиймаксаттарүчүнжанажекепайдатабууүчүнконфиденциалдуумаалыматтардыколдонууга;

24.2.2. жергиликтүүкеңештинжабыксессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарындаөзүнөбелгилүүболгонмаалыматтарды, ошондой эле шайлоочунун же башка адамдынжекетурмушунатийиштүүмаалыматтардыжарыякылууга, анткениалар депутатка алардыжайылтпоошартындаишенүүмененайтылат;

24.2.3. өзүнүнчыгыпсүйлөгөнсөздөрүндөчечиммыйзамдуукүчүнөкиреэлекжазыкжанажарандыкиштербоюнчафактыларжөнүндөайтууга;

24.2.4. жергиликтүүкеңештинмүлкүнжекемаксаттарыүчүнпайдаланууга;

24.2.5. депутаттыкмилдеттеринаткаруугабайланыштуужекежанаюридикалыкжактардан белек, акчакаражатыжанааракетижанааракетсиздигиүчүнкызматтүрүндөсыйакылардыалууга.

24.3. Депутаттар, жергиликтүүкеңештинсессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарынакатышыпжатканадамдаржүрүм-турумдунэтикасынынэрежелеринсактоогомилдеттүү, чыгыпсүйлөгөндөорой, мазактагансөздөрдүколдонууга, мыйзамсызаракеттергечакырууга, кимдирбирөөнүндарегиненегизсизкүнөөжабуугажолберүүгө, талкууланыпжаткантемаданчыгыпкетүүгөукугужок.

24.4. Ушулжоболорбузуганучурдасессиягатөрагалыккылуучусүйлөпжаткангаэскертүү берет, Регламенттинталаптарынкайталапбузууларболгонучурдатөрагалыккылуучусыгыпсүйлөөчүгөсөзбербөөжөнүндөмаселенидобушкакоюугаукуктуу, талкууланганмаселебоюнча ага кайталапсүйлөөгөсөзберилбейт.

24.5. Сессия учурундадепутаттарчыгыпсүйлөөчүнүнжанакатышуучулардынсөзсүйлөөсүнөжанаугуполтуруусунажолтооболгонаракеттерди (кыйкыруу, кол чабуу, тура калуу, комментарийлердиберүүж.б.у.с.) жасооготийишэмес.

24.6. Сессиягачакырылганжанакатышыпжатканадамдаржергиликтүүкеңештин, аныноргандарынынишинесессиянын, жыйындынтөрагалыккылуучунунуруксатысызкийлигишеалбайт (сөзсүйлөө, билдирүүжасоо, өзпикиринбилдирүү, комментарий жасоо). 

24.7. Сессия учурундазалдакатышыполтургандардынбаары, депутаттардыкошупалганда, түйүндүкбайланышаппараттарынөчүрүпкоюуга (же үнчыкпасрежимгекоюуга) милдетүү. 

24.8. Эгерде депутат ушулРегламенттинталаптарынбузса, сессияга, жыйынгатөрагалыккылуучуанынжекеөзүнэскертетжанатартипкечакырат.

24.9. Жергиликтүүкеңештинсессиясынатөртжолу катары мененжүйөлүүсебептерсизкатышпаган, ошондой эле туруктуу (убактылуу) комиссиялардыништерине, жергиликтүүкеңештиниш-чараларынатуруктуукатышпаган, шайлоочулардыналдында отчет беришпегендепутаттаржөнүндөмаалыматтаржергиликтүүкеңештинсессияларындажарыякылынатжанатийиштүүчаралардыкабылалууүчүн этика жана мандат боюнчатуруктуукомиссиягаберилет. 

IV БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ИШИ.  ЖЕРГИЛИКТҮҮ

КЕҢЕШТИН ТОКТОМДОРУН ДАЯРДООНУН, КИРГИЗҮҮНҮН, КАРООНУН ЖАНА

КАБЫЛ АЛУУНУН ТАРТИБИ

25-глава. Токтомдунформасынажанатүзүмүнөкоюлуучужалпыталаптар

25.1. Жергиликтүүкеңештинченемжаратууишижарандардынжанаюридикалыкжактардынукуктарынын, эркиндигининжанамыйзамдуукызыкчылыктарынынсакталышы, мыйзамдуулук, негиздүүлүк, максаттуулук, адилеттүүлүк, ачыктыкпринциптерининнегизиндежүзөгөашырылат.

25.2. Жергиликтүүкеңешөзүнүнкомпетенциясынынчектериндетоктомдордужанабуйруктардыкабылалат.

25.2.1. Жергиликтүүкеңештинтоктому – ченемдикукуктукактылардыннегизиндежанааткарууүчүнжергиликтүүкеңештарабынанкабылалынуучужанаайылаймагынын (шаардын) аймагындамилдеттүүюридикалыккүчү бар ченемдикукуктук акты. Жергиликтүүкеңештинтоктому Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынынченемдикукуктукактыларыжөнүндө” Мыйзамытарабынанбелгиленгентартиптекүчүнөкирет.

25.2.2. Жергиликтүүкеңештинбуйругу – ченемдикукуктукактылардыннегизиндежанааткарууүчүнжергиликтүүкеңештарабынанкабылалынуучужанаайылаймагынын (шаардын) аймагындамилдеттүүюридикалыккүчү бар уюштуруу-тескөөмүнөздөгү акт. Жергиликтүүкеңештинбуйругуактылардынөзүндө башка нерсекаралбаса, кабылалынганкүндөнтартыпкүчүнөкирет.

25.2.3. Оперативдүү, уюштуруужана кадр маселелерибоюнчааныныйгарымукуктарынынчектериндекабылалынганжергиликтүүкеңештинтөрагасынынчечимдери, ал тарабынанжекечебуйрукформасындакабылалынат. Жергиликтүүкеңештинтөрагасынынбуйруктарыактылардынөзүндө башка нерсекаралбаса, кабылалынганкүндөнтартыпкүчүнөкирет.

25.3. Жергиликтүүкеңештинсессиясынынчечимименентөраганынбуйруктарыөзгөртүлүшү, толукталышыжанажоккочыгарылышымүмкүн.

25.4. Өзүнүныйгарымукуктарынынчектериндекабылалынганжергиликтүүкеңештинтоктомдоруаймагындажашаганбардыкжарандар, мамлекеттикбийликтинаймактыкоргандары, ошондой эле менчигининтүрүнөкарабастанмыйзамдардабелгиленгеныйгарымукуктарынынчектериндеишканалар, уюмдаржанамекемелертарабынанаткарылуугамилдеттүү. 

25.5. Жергиликтүүкеңештинтоктомуменентаанышууачыкболуугатийиш. Көчүрмөсүмаалыматтактайларындажайгаштырууаркылуужана «Мамлекеттикоргандардынжанажергиликтүүөзалдынчабашкарууоргандарынынкарамагындатурганмаалыматтаргажетүүжөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамындакаралган башка каражаттараркылуужалпыгамаалымдалуугажатат.

25.6. Жергиликтүүкеңешбелгилүүбирмаселебоюнчаөзүнүнкөзкарашынбилдирүүүчүнжергиликтүүкеңештинкайрылууларынжанабилдирүүлөрүнкабылалат.

26-глава.Жергиликтүү кеңештин токтомун жол-жоболоштуруунун тартиби

Жергиликтүүкеңештинтоктомунунтүзүмдүкэлементтерин, текстинжолжоболоштуруунун, жергиликтүүкеңештинтоктомунаөзгөртүүлөрдүжанатолуктоолордукиргизүүнүнтартиби, аныкүчүнжоготтудептаануу «Кыргыз Республикасынынченемдикукуктукактыларыжөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамында белгиленгенталаптаргаылайыкишкеашырылат.

        27-глава. Жергиликтүү кеңешке токтомдун долбоорун киргизүүнүн тартиби

27.1. Жергиликтүү кеңештин сессиясына киргизилүүчү документтердин пакетинде төмөндөгүлөр камтылууга тийиш:

27.1.1. тийиштүүтуруктуу (убактылуу) комиссиялардынтөрагаларымененмакулдашуубоюнчажергиликтүүкеңештинтөрагасытарабынанжактырылган,

____________________ жооптуукатчысыдаярдагантоктомдундолбоору;

27.1.2. токтомдундолбоорунамаалымкат-негиздеме (маалымат);

27.1.3. салыштырма таблица (колдонуудагытоктомгоөзгөртүүлөржана (же) толуктоолоркиргизилгенучурда);

27.1.4. тийиштүүтуруктуу (убактылуу) комиссиялардынкорутундусу же чечими;

27.1.5. токтомдундолбоорунмамлекеттикоргандардынтийиштүүбөлүмдөрү, уюмдар, мекемелер, ишканалар, жергиликтүүжамааттар (зарылчылыккажараша) мененмакулдашылганыжөнүндөмаалыматкамтылгандокументтер;

27.1.6. экспертиза жүргүзүүнүн (зарылчылыккажараша) натыйжасындадаярдалганэксперттиккорутундулар.

27.2. Жергиликтүүкеңештинтоктомумамлекеттикжанарасмийтилдердекиргизилетжанакабылалынат. 

Аймагындажашаганмамлекеттиктилдибилгендердин саны басымдуулуккылганшарттажанажергиликтүүкеңештинтоктомунмамлекеттиктилдекиргизүүжанакабылалуутууралуужергиликтүүкеңештинчечимиболсо, жергиликтүүкеңештинтоктомунмамлекеттиктилдеганакабылалуугажолберилет.

27.3. Регламенттинжана «Кыргыз Республикасынынченемдикукуктукактыларыжөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамынынталаптарынбузууменендаярдалыпкароогокиргизилгентоктомдундолбоорубелгиленгентартиптебузууларчеттетилгенгечейинкайтарылыпберилүүгөжатат.

27.4. Жергиликтүүкеңештинкароосунакиргизилгентоктомдундолбоорунунтекстинде: 

27.4.1. беттиноңжактагыжогоркубурчуна «Долбоор» депжазылат;

27.4.2. «Долбоор» дегенсөздүналдынадолбоордукиргизгендемилгечи (же кимгетапшырылганы) жанадолбооркиргизилген дата көрсөтүлөт;

            34.4.3.    төмөнүрөөктө,    беттин    ортосунда    документтин    аталышы        берилет

«________________________ЖӨНҮНДӨ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ»;

27.4.4. андан ары «Кыргыз Республикасынынченемдикукуктукактыларыжөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамындабелгиленгентараптардысактооменентоктомдундолбоорунунтекстибаяндалат; 

27.4.5. андан ары токтомдункүчүнөкиришининмөөнөтүтакталат;

27.4.6. органдаргажана/же кызматадамдарынаконкреттүүтапшырмаберилетжанатөрагалыккылуучунун колу коюлат;

27.4.7. токтомдунаткарылышыүчүнкызматадамынажана /же органга контроль жүктөлөт;

27.4.8. токтомдунтекстининалдындатөрагалыккылуучунунфамилиясыжана колу көрсөтүлөт.

27.5. Токтомдундолбоорунунмаалымкат-негиздемесинде (маалыматында) мынабулмаалыматтаркамтылуугатийиш:

27.5.1. ушултоктомкабылалынганданкийинжетишилүүчү же чечилүүчүмаксаттаржанамилдеттер;

27.5.2. кабылалынгантоктомдонкийинкиболжолдонуучусоциалдык, экономикалык, гендердик, экологиялык, коррупциялыккесепеттер;

27.5.3. эгер ал өткөрүлсө, коомдукталкуулоонуннатыйжаларытууралуумаалымат;

27.5.4. мыйзамдолбоорунунөлкөнүнмыйзамдарынаылайыккелишинталдоо;

27.5.5. эгердетоктомдуишкеашыруубоюнча зарыл финансылыккаражаттаркерекболсо, аныкаржылоонунбулактары.

27.6. Тикеден-тике жарандардынжанаюридикалыкжактардынкызыкчылыгынкозгогонтоктомдундолбоору, ошондой эле ишкердикиштижөнгөсалгантоктомдундолбооруаткарууорганынын, жергиликтүүкеңештинмаалыматтактасындажайгаштырылуу же коомдукугууларды, чогулуштардыөткөрүүмененкоомдукталкуулануугажатат.

27.7. Талкуулоонунжүрүшүндөкоомдукталкуулоонункатышуучуларынантүшкөнсунуштаркабылалынат, каралатжанажалпылаштырылат.

Коомдукталкуулоонуннатыйжаларыбоюнчаалардытоктомдундолбоорунакиргизүүнүн же киргизбөөнүнсебептериннегиздөөмененкелиптүшкөнсунуштартууралуужыйынтыктоочумаалыматдаярдалат. 

Жыйынтыктоочумаалыматтоктомдундолбоорунатиркелгенмаалымкатнегиздемедечагылдырылат.

27.8. Коомдукталкуулоонууюштуруужанаөткөрүүбоюнчафинансылыкчыгымдаржергиликтүүбюджеттинкаражаттарынынэсебиненжана Кыргыз Республикасынынмыйзамдарытыюусалбаган башка каражаттарданишкеашырылат.

27.9. Токтомдундолбоорубоюнчакоомдукталкуулоонунмөөнөтүбирайдан кем эмес болот.

27.10. Ишкеашырууүчүнжергиликтүүбюджеттенкаржылоонуталапкылынгантоктомдундолбоору, ал боюнчакаржылообулагытабылгангачейинкаралуугажатпайт.

28-глава. Жергиликтүү кеңештин сессияларында маселелерди кароонун тартиби

28.1. Жергиликтүү кеңештин сессияларында күн тартибине киргизилген жанасессиянын ишинин башталышында жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан бекитилген маселелер каралат.

28.2. Күн тартибине киргизилген маселелер боюнча маселенин демилгечиси же маселени алдын ала кароо тапшырылган туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасы баяндама менен чыгып сүйлөйт, эгерде органдын же кызмат адамынын отчету болсо отчет берүүчү адам, эгерде уюмдун, мекеменин, ишкананын, бирикменин иши жөнөндө маалымат болсо, анда анын жетекчиси (мындан ары-баяндамачы) чыгыпсүйлөйт, баяндамачыжокболуп калган учурда анын эмне үчүн жок болгондугун аныктоо менен маселе кийинки сессияга жылдырылат.

28.3. Жергиликтүү кеңештин депутаты, сессияга катышкан адамдар каралып жаткан маселе боюнча баяндама чыга суроо берүүгө, каралып жаткан маселе боюнча токтомдун долбооруна жазуу жана оозеки түрүндө сын-пикирлерин жана сунуштарын (өзгөртүүлөрдүжанатолуктоолорду) берүүгөукуктуу.

28.4. Маселенижанатоктомдундолбоорункараганучурдатуруктуу (убактылуу) комиссиялардынкорутундулары, ошондой эле депутаттардынжазуужанаоозекитүрүндө сын-пикирлерижанасунуштары (өзгөртүүлөржанатолуктоолор) угулат, аларталкууланыпдобушберүүгөкоюлат.

28.5. Талкуу (жарышсөз) бүткөндөнкийинбаяндамачыкорутундусөзсүйлөөгөукуктуу. Андан ары депутаттардобушберүүнүнтүрү (ачык, жашыруун) боюнчасунушберүүгөукуктуу.

28.6. Талкууланыпжатканмаселебоюнчатоктомдундолбоорунунтекстинедепутаттардансунуштар (өзгөртүүлөржанатолуктоолор) келиптүшсө, төрагалыккылуучудепутаттардынбардыксунуштарын (өзгөртүүлөрдүжанатолуктоолорду) түшкөниретибоюнчадобушкакоет. Депутаттардынжалпысанынынкөпчүлүгүдобушбергендепутаттынсунушукабылалындыдепэсептелинетжанатоктомдундолбоорунунтекстинекошулат. Депутаттардынжалпысанынынкөпчүлүкдобушун ала албагансунушчеткекагылдыдепэсептелинет.

28.7. Токтомдундолбоорудобушберүүаркылуукиргизилгенсунуштардыжана сын-пикирлердиэскеалуумененжалпысынандобушкакоюлат. Эгердетоктомдундолбооружалпысынанкабылалынбаса, ал четкекагылдыдепэсептелинет. Четкекагылгантоктомдундолбооружергиликтүүкеңештинкезектегисессиясындакаралышымүмкүн.

28.8. Жергиликтүү кеңештин депутаттары талкуулоонун жыйынтыктары боюнча, эгерде берилген суроолор боюнча баяндамачынын жоопторуна канаатанышбаса, же каралып жаткан маселени баяндамачы жетишерлик эмес иликтесе, же мыйзамдардын нормаларына карама каршы келсе, депутаттардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алып, жергиликтүү кеңештин кийики сессиясына киргизүү укугу менен маселени жеткире иштеп чыгууга жөнөтүү тууралуу депутаттардын жалпы санын көпчүлүк добушу менен чечим кабылалууга укутуу.

28.9. Талкуулоонун жүрүшүндө баяндамачы каралып жаткан маселени кийинки сессияга жылдыруу тууралуу билдирүү менен төрагалык кылуучуга расмий түрдөжазуу же оозеки түрүндө кайрылууга укуктуу. Мындай учурда талкуулоо токтотулат, каралып жаткан маселе кийинки сессиядак аралууга жатат.

28.10. Төрагалык кылуучунун, туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасынын же депутаттардын үчтөн биринин кем эмесинин сунушу боюнча жергиликтүү кеңеш кыскартылган жол-жобо боюнча маселелерди кароо жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

Кыскартылган жол-жобого төмөндөгүлөр кирет:

28.10.1. негизги баяндамачынын баяндамасы; 

28.10.2. ар бир дептутаттан эки суроо жана аларга жооптор; 

28.10.3. 5 мүнөттөн ашык эмес жарыш сөз (талкуу);

28.10.4. баяндамачынын корутунду сөзү;

28.10.5. токтомдун долбоорунун текстине келип түшкөн депутаттардын сунуштары боюнча добуш берүү;

28.10.6. токтомду жалпысынан кабыл алуу боюнча добушб ерүү.

29-глава. Жергиликтүү кеңештин сессияларындагы жол-жобо маселелери

29.1. Жол-жобо маселелерин сесессияны алып баруунун тартибине байланышкан төмөндөгү маселелер кирет:

29.1.1. Сессияда тыныгуу, аны жылдыруу, жабуу же узартуу жөнүндө;

29.1.2. Добуш берүүнүн жолун өзгөртүү жөнүндө;

29.1.3. Чыгыпсүйлөөлөрдүнкезегинөзгөртүүжөнүндө;

29.1.4. Кошумча каттоону жүргүзүү жөнүндө;

29.1.5. Кворумду тактоо жана добуштарды кайра саноо жөнүндө;

29.1.6. Талкууланып жаткан маселе боюнча жарыш сөздөрдү жылдыруу же токтотуу жөнүндө;

29.1.7. Маселени кароону туруктуу же убактылуу комиссияларга өткөрүп берүү жөнүндө;

29.1.8. Чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын чектөө же узартуу жөнүндө;

29.1.9. Күн тартибинин башка маселелерин еөтүү (кайрылып келүү) жөнүндө;

29.1.10. Сессияда маслелелерди кароонун жана талкуулоонун ирети жөнүндө;

29.1.11. Добуш берүүнүн түрүн белгилөө жөнүндө;

29.1.12. Маслени кароону кийинки сессияга жылдыруу жөнүндө;

29.1.13. Маселелерди талкуулоонун жалпы узактыгын белгилөө жөнүндө;

29.1.14. Күн тартибине маселелерди киргизүү жана алып салу жөнүндө;

29.1.15. Чыгып сүйлөөлөрдүн жана маселелердин санына чектөө белгилөө жөнүндө;

29.1.16. Суроо жооптордун убактысына чектөө киргизүү же узартуу жөнүндө;

29.1.17. Каралып жаткан маселе боюнча адамдарды жыйынга чакыруу жөнүндө;

29.1.18. Чакырылган адамдарга сөз берүү жөнүндө;

29.1.19. Күн тартибинин маселесин талкуулабай туруп добушка коюуга өтүү жөнүндө;

29.1.20. Добуштарды кайра саноо жөнүндө;

29.2. Жол-жобо маселелери боюнча жергиликтүү кеңештин чечими катышып жаткан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана токтом менен тастыкталбайт.

30-глава. Чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын узактыгы

30.1. Сессияларда төмөндөгүдөй чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын убактысынын узактыгы каралат:

30.1.1. Баяндама – 10 мүнөткө чейин; 

30.1.2. Баяндамаларды жарыш сөздөрдө талкуулоо үчүн – 5 мүнөткө чейин; 

30.1.3. Күн тартибин талкуулоо үчүн – 2 мүнөткө чейин; 

30.1.4. Талкууланып жаткан маселе боюнча корутунду сөз үчүн – 2 мүнөткө чейин; 

30.1.5. Шайлануучу кызматка талапкердин чыгып сүйлөөсү үчүн – 5 мүнөткө чейин; 

30.1.6. Талкууланып жаткан талапкер боюнча жарыш сөзгө чыгып сүйлөөүчүн -3 мүнөткө чейин; 

30.1.7. Добуш берүүнүн жүйөсү боюнча чыгып сүйлөө үчүн – 1 мүнөткө чейин; 0

30.1.8. Жыйынды алып баруунун тартиби боюнча чыгып сүйлөө үчүн – 1 мүнөткө чейин;

30.1.9. Сунуштар, маалыматтар, билдирүүлөр, кайрылуулар үчүн – 2 мүнөткө чейин;

30.1.10. Кайталап сөз сүйлөө үчүн – 2 мүнөткө чейин;

30.2. Катышып олтурган депутаттардын макулдугу менен төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын 3 мүнөткө чейин узартууга укугу бар.

30.3. Бир эле маселе боюнча бир депутаттын экиден ашык сөз сүйлөөсүнө жол берилбейт.

30.4. Шайлануучу кызматка талапкердин баяндамасы, чыгып сүйлөөсү трибунадан жүргүзүлөт, калган чыгып сүйлөөлөр – трибунадан же олтурган ордунанж үргүзүлөт.

30.5. Депутат жыйында төрагалык кылуучу тарабынан өзүнө сөз берилгенден кийин гана сөз сүйлөйт.

30.6. Сөз берүү жөнүндө сунуш төрагалык кылуучуга жазуу түрү сыяктуу эле, оозеки түрүндө да берилет.

30.7. Аткаруу органынын башчысы, райондун акими жана анын орун басарлары каралып жаткан маселе боюнча сөз сүйлөө үчүн кезексиз түрдө сөз алууга укуктуу.

30.8. Сессияны алып баруунун тартиби, добуш берүүнүн түрү, маалымат, түшүнүк берүү боюнча сөз сессияга төрагалык кылуучу тарабынан берилиши мүмкүн, анын узактыгы 2 мүнөттөн ашпайт. 

30.9. Депутаттардын билдирүүлөрү жана кайрылуулары күн тартибинин «Ар кандай маселелеринде» каралат. Жергиликтүү кеңештин сессиясынын же төрагалык кылуучунун чечими боюнча «Ар кандай маселелерге»  5 мүнөт убакыт берилиши мүмкүн.

30.10. Күн тартибинин кезектеги маселесин кароого өтүү же бүтпөй калган мурдагы маселелердин бирине кайрылып келүү, ошондой эле маселелерди кароонун иретин өзгөртүү сессияга төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт. 

30.11. Сессияга төрагалык кылуучу тарабынан сессиянын ишине 20 мүнөткө чейинки кезексиз тыныгуу (добуш берилбей туруп) жарыяланышы мүмкүн. 

30.12. Баш аламандык пайда болгондо жана аны токтотууга мүмкүн болбой калганда төрагалык кылуучу 40 мүнөткө чейин тыныгуу жарыялоого укуктуу. Эгерде сессия өз ишин кайрадан баштаганда баш аламандык улана берсе, төрагалык кылуучу сессияны жабык деп жарыялоого жана/же аны белгилүүубакка же күнгө которууга укуктуу. 

 (Чыгып сүйлөөлөрдүн жана тыныгуулардын убактысы ар бир жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өз каалоолору боюнча аныктала тургандыгын белгилөө зарыл).

          31-глава. Жарыш сөз (талкуулоо)

31.1. Төрагалык кылуучунун уруксаты жок жергиликтүү кеңештин сессиясында эч кимдин сөз сүйлөөгө укугу жок. 

31.2. Жарыш сөзгө чыгып сүйлөөчүлөр талкууланып жаткан маселенин темасын карманууга тийиш. Чыгып сүйлөөчү темадан чыгып кеткенучурда, төрагалык кылуучу ага эскертет, ал эми Регламенттин талаптарын кайталап бузган учурда төрагалык кылуучунун чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө маселени добушка коюуга укугу бар.

31.3. Төрагалык кылуучу жарыш сөздөрдү токтотуу тууралуу сунуш келип түшкөндө депутаттарга чыгып сүйлөөнү каалагандардын, бирок сөз жетпей калгандардын саны жөнүндөбаяндайт, кимиси чыгып сүйлөөнү талап кылып жатканын аныктайт жана ушуларды эске алуу менен жарыш сөздү токтотуу тууралуу маселени добушка коет. 

31.4. Жарыш сөз токтотулгандыгына байланыштуу сөз сүйлөй албай калган депутаттык топтун өкүлүнүн, депутаттардын төрагалык кылуучуга сүйлөөчү сөздөрүнүн текстин сессиянын протоколуна тиркеп коюу үчүн берүүгө укугу бар.

32-глава. Чечим кабыл алуу үчүн кворум

32.1. Жергиликтүү кеңештин чечимдери төмөндөгүдөй кабыл алынат: 

32.1.1. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен; 

32.1.2. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен; 

32.1.3. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен. 

32.2. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат: 

32.2.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо;

32.2.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

32.2.3. Жергиликтүү коомдоштуктун уставын бекитүү.

32.3. Депутаттардын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат: 

32.3.1. Жергиликтүү кеңештин төрагасын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

32.3.2. Жергиликтүү кеңештин дептутаттарынын демилгеси боюнча жергиликтүү кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу;

32.3.3. Мурда кабыл алынган жергиликтүү коомдоштуктун уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.

32.4. Депутаттардын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен жол жобо маселелери боюнча чечимдер кабыл алынат. 

33-глава. Добуш берүү жана анын түрлөрү

33.1. Ушул Регламентте добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоо үчүн колдонулган төмөндөгүдөй түшүнүктөр пайдаланылат: 

33.1.1. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы саны – _____;(жалпы)

33.1.2. Жыйынга катышкандардын саны – каттоодон өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын саны. 

33.2. Жергиликтүү кеңешсессияларда ачык жана жашыруун добуш берүү жолу менен чечимдерди кабыл алат. Добуш берүү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын кол көтөрүүсү аркылуу жана төрагалык кылуучунун добуштарды саноосу аркылуу (ачык добуш берүү) же депутаттар атайын кабинада бюллетендерди толтуруп, аларды чапталып бекитилген үкөккө салуу (жашыруун добуш берүү) аркылуу жүргүзүлөт. 

33.3. Тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн жетиштүү кворум жок болгондо төрагалык кылуучу кворум камсыз кылынганга же кийинки сессияга чейин добуш берүүнү жылдырат. 

33.4. Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы жергиликтүү кеңештин сессиясынын протоколуна түшүрүлөт. 

33.5. Жергиликтүү кеңештин депутаты добуш берүүгө өзүнүн укугун жеке өзү ишке ашырат. Депутаттын добуш берүү укугун башка депутатка ишеним кат же башка жол менен өткөрүп берүүсүнө жол берилбейт. 

33.6. Бир маселе боюнча добуш бергенде жергиликтүү кеңештин депутаты чечим кабыл алуу үчүн “макул” же “каршы”, болбосо чечим кабыл алууда “калыс” добуш берүү менен бир добушка ээ. 

33.7. Добуш берүү учурунда жок болгон жергиликтүү кеңештин депутаты добуш берүү аяктагандан кийин өзүнүн добушун берүүгө укугу жок. Жыйындар залында катышып олтурган шартта депутаттын добуш берүүгө катышпай калышы добуш берүүнүн жыйынтыктарын кайра кароо үчүн негиз болуп саналбайт. 

33.8. Добуш берүүнүн башталгандыгы жарыялангандан кийин эч кимдин аны үзгүлтүккө учуратууга укугужок. 

34-глава. Ачык жана жашыруун добуш берүү

34.1. Ачык добуш берүү – ар бир депутаттын жооптун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бирөөсү боюнча өзүнүн эркин билдирген добуш берүү ыкмасы. 

34.2. Ачык добуш берген учурда добуштарды саноо төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт. 

34.3. Добуштар саналгандан кийин сессияга төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт. 

34.4. Добуш берүүдө жол-жоболук ката кетирилген учурда (же төрагалык кылуучунун катасы) жергиликтүү кеңештин депутаттары кайталап добуш берүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн. 

34.5. Жашыруун добуш берүү – добуш берүүгө катышкандардын жашыруун жүргүзгөн добуш берүү ыкмасы, бул учурда жооптордун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бири боюнча добуш берүүчүнүн эркин контролдоо жокко чыгарылат. 

34.6. Жашыруун добуш берүү милдеттүү болгон маселелер, ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушунун чечими боюнча жашыруун добуш берүү жүргүзүлөт. 

34.7. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүү, бюллетендерди толтуруу аркылуу ар бир депутаттын жеке өзү тарабынан ишке ашырылат, бюллетендер депутаттардын тизмесине ылайык ар бир депутатка берилет жана депутаттын өз эркин жашыруун билдирүүнү камсыз кылган атайын кабинада толтурулуп, эсептөө комиссиясы мөөр басып бекиткен добуш берүүчү үкөккө салынат. 

35-глава. Эсептөө комиссиясынын иши

35.1. Жашыруун добуш берүүнү өткөрүү жана анын натыйжаларын белгилөө үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттары ачык (же жашыруун) добуш берүү менен эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүн шайлашат, эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн саны так сандардан турат. 

35.2. Эсептөө комиссиясы өзүнүн курамынан эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлайт, ошондой эле эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт. 

Эсептөө комиссиясынын төрагасын, катчысын шайлоо жөнүндө, ошондой эле мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү тууралуу эсептөө комиссиясынын чечимианын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана протокол менен жол-жоболоштурулат, протокол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет. 

35.3. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер жергиликтүү кеңештин чечими менен сунуш кылынган жана бекитилген форма боюнча эсептөө комиссиясы тарабынан дайындалат, анын саны жергиликтүү кеңештин депутаттарынын санына барабар болот. Добуш берүү үчүн бюллетенде “макул”, “каршы”, “калыс” деген жооптордун варианттары турат. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү бюллетендин ар биринин арткы бетине кол коюшат. 

36.4. Эсептөө комиссиясы жашыруун добуш берүү үчүн кабинаны орнотуу менен депутаттар өз эркин жашыруун билдирүү үчүн шарттарды түзөт. 

36.5. Добуш берер алдында эсептөө комиссиясы жергиликтүү кеңештин бардык депутаттарынын катышуусунда добуш берүүчү үкөктү бекитет. 

36.6. Депутат жашыруун добуш берүү үчүн бир бюллетень алып, жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендерди берүү ведомостундагы өзүнүн фамилиясынын тушуна кол коёт жана жашыруун добуш берүү үчүн кабинага келет. Добуш бергенден кийин депутат добуш берүүчү үкөккө бюллетенин таштайт. 

36.7. Добуш берүү бүткөндөн кийин эсептөө комиссиясында калып калган бюллетендер эсептелинет жана депутаттардын катышуусунда эсептөө комиссиясынын төрагасы тарабынан бюллетендин оң бурчун кесүү аркылуу жок кылынат. 

36.8. Депутаттардын добушун саноодо белгисиз формадагы бюллетендер, ошондой эле депутаттардын эркин билдирүүнү аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер жараксыз деп табылат. Бюллетенге киргизилген толуктоолор добуштарды саноодо эске алынбайт. 

36.9. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясы протокол түзөт, ал эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана сессияда эсептөө комиссиясынын төрагасы аны жарыя кылат. 

36.10. Эсептөө комиссиясынын протоколунун негизинде сессияга төрагалык кылуучу чечимдин кабыл алынгандыгы же кабыл алынбагандыгы тууралуу жарыя кылат. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол жергиликтүү кеңештин токтому менен бекитилет. 

37-глава. Кабыл алынган токтомдордун күчүнө киришинин тартиби

37.1. Жергиликтүү кеңештин катчысы баяндамачы менен бирдикте жергиликтүү кеңеш чечим кабыл алган маселе боюнча кабыл алынган токтомду ал кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында жол жоболоштурат. 

37.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасы жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынган токтомдун долбоорун четке кагууга укугу жок жана ага кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында кол коёт. 

37.3. Документти жол-жоболоштурган учурда грамматикалык мүнөздөгү түзөтүүлөрдү кошпогондо, ага оңдоо киргизүүгө жол берилбейт. Сессияда кабыл алынган жергиликтүү кеңештин токтомунун мазмундук бөлүгүнө оңдоо киргизген адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документти бурмалагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылат. 

37.4. Жергиликтүү кеңештин токтому күчүнө кириши үчүн расмий жарыяланууга тийиш: 

37.4.1. тиешелүү аймакта кеңири жайылтылган басылмалардын ичинен жергиликтүү кеңеш өзү аныктаган тийиштүү басма сөз басылмасында; 

37.4.2. жергиликтүү кеңештин расмий веб-сайтында;

37.5. Токтомду расмий жарыялоо мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүзөгө ашырылат. Мамлекеттик жана (же) аскердик жашыруун сырды камтыган токтомдорду кошпогондо, толук эмес баяндамадагы токтомдорду жарыялоого жол берилбейт. 

37.6. Ченемдик укуктук актынын расмий жарыяланышынын датасы ошол акт жарык көргөн басылма жарыкка чыккан күн эсептелинет. 

37.7. Эгерде токтомдун өзүндө башкача каралбаса, токтом расмий жарыяланган күндөн баштап он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ишкердик ишти жөнгө салган токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн эрте эмес күчүнө кирет. 

37.8. Жергиликтүү кеңештин токтомдорун каттоону төмөнкү реквизиттерди көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештин токтомдорун каттоо жөнүндө журналга жазып түшүрүү аркылуу жооптуу катчысы ишке ашырат: 

37.8.1. актынын түрүн көрсөтүү; 

37.8.2. ошол ченемдик укуктук актыны жөнгө салуу предметин билдирген аталыш;   кабыл алынган жери жана датасы; 

37.8.4. каттоо номери. 

37.9. Расмий жарыяланган күнү жергиликтүү кеңештин токтомунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тийиштүү аймактык бөлүмүнө эки нускада, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде, кагаз жана электрондук түшүрмөлөрдө жарыяланган булагын көрсөтүү менен ченемдик укуктук актыларын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлөт. 

37.10. Жергиликтүү кеңештин токтомунун көчүрмөсү кабыл алынган чечимдер жөнүндө коомчулукту кеңири маалымдоону камсыз кылуу үчүн тиешелүү аймактын маалымат илинүүчү тактайларына милдеттүү түрдө жайгаштырылат. 

38-глава. Жергиликтүү кеңештин сессиясынын жана анын органдарынын протоколу

38.1. Жергиликтүү кеңештин сессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында протокол жүргүзүлөт, ага катар номери берилет. 

38.2. Сессиялардын жана жыйындардын протоколдорун жүргүзүү жана жол жоболоштуруу протоколдорду жүргүзүү жана сактоо үчүн жооптуу болгон жооптуу катчы тарабынан жүргүзүлөт. Зарылчылык болгон учурда аткаруу органынын башчысы менен макулдашуу боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмасы менен туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйналыштарынын протоколдорун жүргүзүүнү жана жол жоболоштурууну аткаруу органынын аппаратынын кызматкери жүргүзөт. 

38.3. Протоколдун тексти киришүү жана негизги бөлүктөрдөн турат:

38.3.1. жергиликтүү кеңештин сессияларынын жыйындарынын протоколунун киришүү бөлүгүндө номери, датасы, өткөрүлгөн убактысы жана орду; жергиликтүү кеңештин чакырылган жылы, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы саны, катышкан депутаттардын саны жана тизмеси, чакырылгандардын тизмеси (эгерде 10дон ашык адам чакырылса, чакырылгандардын тизмеси тиркелет), баяндамачынын фамилиясын көрсөтүү менен күн тартиби, эгер түзүлгөн болсо эсептөө комиссиясынын курамы чагылдырылат; 

38.3.2. негизги бөлүгүндө сессияны алып баруунун жүрүшү, каралган маселелер, баяндама менен чыгып сүйлөгөндөр жана жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөр, добушка коюлган маселелер жана сунуштар, аларды кабыл алуунун жолдору; добуш берүүнүн натыйжалары жана кабыл алынган чечимдер, сессиянын жүрүшүндө берилген кошумча материалдар чагылдырылат. 

38.4. Депутаттардын фамилиялары алардын фамилияларын жана аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, башка адамдардын – фамилияларын, аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, кызмат ордун жана иштеген ордун, эгерде иштебеген болсо жашаган жерин көрсөтүү менен коштолот. Жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрү катышкан учурда алардын фамилиялары жана жашаган жери көрсөтүлөт. 

38.5. Сессиянын протоколу сессиянын иши аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмесжол-жоболоштурулат, ага жергиликтүү кеңештин төрагасы жана ___________________ жооптуу катчысы тарабынан кол коюлат. Туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарынын протоколу алар аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат жана комиссиянын төрагасы жана ___________________ жооптуу катчысы тарабынан кол коюлат. 

38.6. Жабык сессиялардын материалдарын кошпогондо, жыйындардын протоколдорунун көчүрмөлөрү ачык кол жеткендей болууга тийиш. Жооптуу катчы жергиликтүү кеңештин депутаттарына жана башка кызыкдар адамдарга протоколдордун жана токтомдордун көчүрмөлөрүн берет, алардан көчүрүп алууларды жүргүзөт. 

38.7. Жергиликтүү кеңештин сессияларында жана туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында видео-аудио жазып алуулар жүргүзүлүшү мүмкүн, алар жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн жеткиликтүү болот. 

38.8. Протоколдордун, видео жазып алуулардын түп нускалары жооптуу катчыда сакталат. Жыйындардын жана сессиялардын протоколдору, алардын тиркемелери тийиштүү жергиликтүү кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнүн аралыгында сакталат. Жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктары аяктаганда жыйындардын, сессиялардын протоколдору жана алардын тиркемелери туруктуу сактоого архивге тапшырылат. 

38.9. Жергиликтүү кеңештин жабык сессиясынын материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жол-жоболоштурулат. 

39-глава. Жергиликтүү кеңештин токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө

39.1. Токтомдо анны жүзөгө ашыруунун тартиби белгиленилет, атап айтканда:

            45.1.1.    Жалпысынан    токтомдун     же     анын     пункттарын     же      колдонууга

киргизилишининконкреттүүмөөнөттөрүжанажолдору; 

39.1.2. Токтомду жүзөгө ашыруу боюнча органдарга жана кызмат адамдарына конкреттүү тапшырмалардын, аткаруу органынын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (зарылчылыкка жараша) кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларынын кабыл алынышы, аткаруу органынын башчысынын актыларынын жергиликтүү кеңештин токтомуна ылайык келтирүү; 

39.1.3. Аны аткаруу үчүн мөөнөттөр белгиленилет.

39.2. Жергиликтү үкеңештин ар бир токтомунда токтомдо көрсөтүлгөн тапшырмаларды аткаруу жүктөлгөн кызмат адамы же орган, ошондой эле токтомдун аткарылышын контролдоо жүктөлгөн кызмат адамы же орган көрсөтүлөт. 

39.3. Токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат угулгандан кийин, жергиликтүү кеңеш төмөндөгүлөргө укуктуу: 

39.3.1. аткарылган катары токтомду контролдон алып коюу; 

39.3.2. аткарылган катары токтомдун айрым пункттарын контролдон алып коюу;

39.3.3. ошол токтом боюнча аткаруу мөөнөтүн жылдыруу;

39.3.4. башка кызмат адамына же органга контролдоо ыйгарым укуктарын жүктөө; 

39.3.5. токтомду жоккочыгаруу; 

39.3.6. токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;  45.3.7. кошумча токтомду кабыл алуу. 

39.4. Контролдоо боюнча отчёттун мөөнөтү токтомдун өзүндө көрсөтүлөт. Жергиликтүү кеңештин төрагасы токтомдун аткарылышы үчүн контрол жүктөлгөн кызмат адамына же органга жергиликтүү кеңештин сессиясында анын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берүүнү тапшырууга укуктуу. 

V БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН АЙРЫМ ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН

ИШКЕ АШЫРУУНУН ТАРТИБИ

         40-глава. Жергиликтүү бюджетти киргизүүнүн жана бекитүүнүн тартиби

40.1. Бюджеттик процесстин ачыктыгын жана айкындаган, жергиликтүү бюджетти түзүүгө жарандардын катышуусун жана жергиликтүү бюджетти аткаруунун натыйжалары тууралуу отчету кароону камсыз кылуу максатында жергиликтүү кеңештин төрагасы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы бюджеттин долбоорун, ошондой эле жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча очетту бюджет боюнча жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиясынын кароосуна киргизгенге чейин бюджет боюнча коомдук угууларды демилгелөөгө жана анны уюштурууну жана өткөрүүнү аткаруу органынын башчысына тапшырууга укуктуу.

40.2. Бюджет боюнча коомдук угуулардын натыйжалары жергиликтүү бюджеттин долбоорун жана анын аткарылышынын отчетун караган жана бекиткен учурда бюджет боюнча туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнө, жергиликтүү кеңештин депутаттарына маалымат булагы катары кызмат кылат.

40.3. Жергиликтүү кеңештин төрагасы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы аткаруу органынын, мамлекеттик салык кызматынан жана юридикалык жактардан жергиликтүү бюджеттин долбоорун өз учурунда жана сапаттуу түзүү үчүн керектүү болгон бардык маалыматтарды суратып алууга жана өзүнүн жыйындарында ошол органдардын жетекчилерин, коомдук угуулардын активдүү катышуучуларын, демилгечи топторду, коомдук бирикмелерди жана башка кызыкдар адамдарды чакырууга жана угууга укуктуу.

40.4. Жергилиликтүү  бюджеттин долбоорун түзүү үчүн зарыл маалыматтар Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилет.

40.5. Бюджет боюнча туруктуу комиссия бюджеттин долбоорун алдын ала кароону жүргүзөт жана аткаруу органынын отчетун угат, коомдук угуулардын катышуучуларынан жана башка кызыкдар жактардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен жергиликтүү кеңештин сессиясына бюджеттин долбоору боюнча корутундусун берет.

40.6. Жергиликтүү кеңештин сессиясында жергиликтүү коомдоштуктун жана башка кызыкдар жактардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен жергиликтүү бюджеттин такталган долбоору ачык-айкын каралат, ошондой эле коомдук угуулардын натыйжалары боюнча бюджеттин аткарылышы тууралуу аткаруу органынын отчету каралат.

40.7. Тийиштүү жылга жергиликтүү бюджетти бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышы тууралуу жергиликтүү кеңештин токтому жергиликтүү ЖМК гезити аркылуу жалпыга жайылтууга жатат жана документтердин көчүрмөсү маалымат тактайларына жайгаштырылат.

            41-глава.     Жергиликтүү     кеңештин     жарандарынын     мыйзам          чыгаруу

Демилгесин кароо

47.1. Мыйзамдардын жана жергиликтүү коомдоштуктун уставына ылайык жарандар мыйзам чыгаруу демилгесине ээ.

41.2. Жергиликтүү коомдоштук тарабынан жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизилген жана ушул Регламентте белгиленген тартипте жол-жоболоштурулган ченемдик укуктук актынын долбоору (токтомдун долбоору) демилгечи топтун катышуусу менен тийиштүү туруктуу комиссия тарабынан каралат.

41.3. Жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизилген ченемдик укуктук актынын долбоору туруктуу комиссиянын корутундусун эске алуу менен демилгечи топтун, жергиликтүү коомдоштуктун өкүлдөрүнүн катышуусунда жергиликтүү кеңештин кезектеги же кезексиз сессиясында каралат.

41.4. Жергиликтүү коомдоштук тарабынан демилгеленген ченемдик укуктук актынын долбоорун кароонун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган жергиликтүү кеңештин чечими аны киргизген демилгечи топко, жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүнө расмий жазуу түрүндө жеткирилүүгө тийиш.

42-глава. Айыл өкмөтүнүн башчысына ишенбестик билдирүү

42.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси менен өткөрүлөт.

42.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен кабыл алынат. 

42.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү жөнүндөгү жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоорунда анын 1-2 жылдан кем эмес аралыктагы ишмердүүлүгү терең талданып, документтер менен тастыкталган кемчиликтери, укук бузуулары көрсөтүлүүгө тийиш.

42.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына анын ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтер жана укук бузуулар тууралуу сессияда маселе карала тургандыгы бир жума мурда кабарланууга тийиш.

49

49.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы, анын түзүмдүк бөлүктөрү өз ишинде жергиликтүү кеңештин алдында отчет берет жана көзөмөлүндө болот.

49.2. Жергиликтүү кеңештин көзөмөлдү киши Кыргыз Республикасынын мыйзамына, бул регламентине ылайык жүзөгө ашырылат.

49.3. Жергиликтүү кеңештин көзөмөлдүк ишин жүзөгө ашыруучу субъекттер болуп депутаттар, фракциялар, туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссиялар эсептелет.

49.4. Көзөмөлдүк иши төмөнкү формада жүзөгө ашырылат:  жергиликтүү кеңештин сессиясында отчеттордуугуу; фракциялык сурамаларды жөнөтүү; маалыматтарды угуу. 

49.5. Текшерүүлөрдү жүргүзүү жергиликтүү кеңештин төрагасынын буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат.

49.6. Көзөмөлдүк иш-чараларды өткөрүү мөөнөтү 10 календардык күндөн ашпоосу керек. Финансылык олуттуу тартипти бузуулар, бюджеттик каражаттарды жана башка ресурстарды мыйзамсыз жана натыйжасыз чыгымдоо фактылары табылган, ошондой эле жергиликтүү кеңештин көзөмөлдүк функциясын жүзөгө ашыруучу субъекттерге жолтоо болгон учурларда, баяндама каттын негизинде жергиликтүү кеңештин төрагасы комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартат. Текшерүүлөрдү жүргүзүү текшерилип жаткан субъекттин негизги ишине жолтоо болбоосу керек.

49.6.  Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча маалыматтык кат даярдалат, ал жергиликтүү кеңештин төрагасына жөнөтүлөт. Текшерүүлөрдүн жыйынтыктары тиешелүү туруктуу комиссияда, фракцияда, зарыл болгон учурда сессияда каралат.

49.7. Текшерилген ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринин дарегине табылган тартип бузууларды четтетүү боюнча сунуштар, жумушчу же туруктуу комиссиялардын чечимдери, маселе сессияда каралган учурда жергиликтүү кеңештин токтому жөнөтүлөт.

50-глава. Жергиликтүүкеңештинмамлекеттикбийликоргандарымененөз ара аракети50.1. Жергиликтүү кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өзалдынча   башкаруу       органдары жөнүндө”           Мыйзамына         жана   башка             Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мамлекеттик бийлик менен өз ара мамилелерин жүзөгө ашырат.

50.2. Мамлекеттик бийлик органдары жергиликтүү кеңештин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

50.3. Жергиликтүү кеңеш бийликтин аткаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

50.4. Аймактын кызыкчылыгына тийиштүү маселелер боюнча сессияга тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун шаардык жана райондук бөлүмдөрүнүн, шаардын мэриясынын жана анын түзүмдүкб өлүктөрүнүн, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү чакырылат.

50.5. Аймакты өнүктүрүүнүн эң маанилүү маселелери боюнча шаардын мэриясы, айыл өкмөтү консультацияларды өткөрөт жана жергиликтүү кеңеш менен өз чечимдерин жазуу түрүндө макулдашууларды жүргүзөт.

50.6. Жергиликтүү кеңештин сессиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өкүлдөө жөнүндө келишимдерди бекитет.

51-глав                        43. Жергиликтүү кеңештин жарандык коомдун уюмдары менен өз ара аракети жана кызматташтыгы

43.1. Жергиликтүү кеңеш айыл аймагын жана шаарды өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин даярдоодо жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү менен консультацияларды өткөрөт, сунуштарын жана пикирлерин эскеалат, зарыл болгон учурда аларды жумушчу топторго тартат. 

43.2. Жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча көтөргөн демилгелерин, кайрылууларын кылдаттык менен алардын өзүн,  башка кызыкдар болгон тараптарды катыштырып талкуулайт, жакшы сунуштар боюнча маселе даярдап сессиянын кароосуна киргизет.

43.4Сессиянынтоктомдорунундолбоорункоомдукэкспертизаданөткөрүү зарыл болгонучурлардажарандыккоомдунуюмдарынынөкүлдөрүнбулишкетартат.

VI БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТАРДЫН ШАЙЛООЧУЛАР МЕНЕН

БОЛГОН БАЙЛАНЫШЫ. ДЕПУТАТТЫК СУРОО ТАЛАП

44-глава.  Шайлоочуларменеништөөнүнтартиби

44.1. Депутаттардын шайлоочулар менен иштөө тартиби, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга кайрылуу жол-жобосу, депутаттын өкүлчүлүк ишинин кепилдигинин маселелери депутаттын статусу жөнүндө мыйзам жана ушул Регламент менен аныкталат.

44.2. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүн камсыз кылуу үчүн , айыл өкмөтү жолугушуу үчүн атайын жайларды бөлүп берет.

44.3. Жергиликтүү кеңеш, анын Аппараты, жергиликтүү кеңештин жооптуу катчысы сессиялардын ортосундагы мезгилде шайлоочулар менен ишти төмөнкүдөй уюштурат:

44.3.1. шайлоочуларды кабыл алуу;

44.3.2. арыздарды, кайрылууларды, сунуштарды кароо;

44.3.3. шайлоочулар менен жолугушууларды, тегерек үстөлдөрдү, ачык эшиктер күндөрүн жана башка иш-чараларды өткөрүү;

44.3.4. шайлоочулардын арыздары боюнча мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына депутаттык суроо-талаптарды жиберүү.

44.4. Аппараттын тиешелүү кызматкерлери, жооптуу катчы жыл сайын жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүнө сапаттык жана сандык талдоо жүргүзөт. Шайлоочулар менен иштөөнүн ар жылкы талдоосу жергиликтүү кеңештин сессияларында депутаттар тарабынан каралат.

44.5. депутаттын дарегине келип түшкөн кайрылуулар боюнча маселелерди чечүүдө өз учурунда, объективдүү жана толук кароо жана алар боюнча зарыл чараларды кабыл алуу максатында депутатка көмөккөрсөтүү;

44.6.жарандардын кайрылуусу менен иштөөнүн жана шаардык кеңештеги фракциялардын иштеринин абалы жөнүндө шайлоочуларды жана жалпыга маалымдоо каражаттарын маалымдоого укуктуу.

45-глава. Депутаттык суроо-талап

45.1. Депутат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, айыл аймагынын/шаардын аймагында жайгашкан мамлекеттик менчиктин үлүшү бар, республикалык же жергиликтүү бюджеттен каржылоо алган, мекемелерге, фонддорго, алардын кызмат адамдарына, алардын компентенциясына кирген маселелер боюнча депутаттык суроо-талаптарды жөнөтүүгө укуктуу. 

45.2. Депутаттык суроо-талаптарда жеке мүнөздөгү же юридикалык мүнөздөгү кеңештерди берүүнү талап кылуучу, ошондой эле  айыптоону же мазактоону камтыган маселелерге жол берилбейт. 

45.3. Көзөмөл органдарынын кызмат адамдарына, алардын өндүрүшүндө турган дайындуу иштер жана материалдар боюнча даректелген депутаттык суроо-талаптар, ушул органдардын жана адамдардын өз алдынчалыгын жана көз карандысыздыгын эске алуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш. 

45.4. Депутат суроо-талапмененкайрылган ар бир орган же кызматадамы              14 күндөжазуужүзүндөжекеөзүжоопберүүгөмилдеттүү. 

45.5. Депутаттардын жергиликтүү бийлик органдарына жана алардын кызмат адамдарына карата жергиликтүү кеңештин сессиясынын учурунда жазуу жүзүндө же оозеки айтылган суроо-талаптары стенограмманын негизинде жол-жоболоштурулат, депутаттын өзү тарабынан кол коюлат жана аппарат тарабынан тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. 

Депутаттык суроо-талаптар атайын бланкта жол-жоболоштурулат жана аппарат, жооптуу катчы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарына жеткиликтүү болгон депутаттык суроо-талаптардын жана аларга жооптордун бирдиктүү реестринде каттоого алынат.

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН АЙКЫНДУУЛУГУ

46-глава. Жергиликтүүкеңештинишмердүүлүгүнүнайкындуулугу

46.1. Жергиликтүү кеңештин ишмердүүлүгүнүн айкындуулугу, жергиликтүү кеңештердеги маалыматтардын жарандарга жеткиликтүүлүгү жергиликтүү кеңештердин ишине коюлган принциптүү талап болуп эсептелет.

46.2. Жергиликтүү кеңештин ишин чагылдыруу сессияларды жана жыйналыштарды телекөрсөтүү жана радио уктуруу, башка мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча берүү жолу менен, ошондой эле Жергиликтүү кеңештин сайты аркылуу камсыз кылынат.

46.3. Жергиликтүү кеңештин, фракциялардын, туруктуу комиссиялардын сессияларын жана жыйналыштарын видео-сүрөткөтартуу, ошондой эле үндөрдү жаздырып алуу белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

VIII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН АППАРАТЫ/ЖООПТУУ КАТЧЫСЫ

47-глава. Жергиликтүүкеңештин аппарат жетекчиси/жооптуукатчысы

47.1. Жергиликтүү кеңештин ишин уюштуруучулук жактан шаардык кеңештин аппарат жетекчиси, жергиликтүү кеңештин (штат болбосо айыл өкмөтүнүн) жооптуу катчысы камсыз кылат.

47.2. Аппараттын жетекчиси / Жооптуу катчы жергиликтүү кеңештин ишин уюштуруу жагынан камсыз кылуу боюнча иштерди координациялайт, туруктуу (убактылуу) комиссияларга жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына жардам көрсөтөт. Жергиликтүү кеңештин сессияларын уюштуруу жана өткөрүү үчүн керектүү материалдарды даярдоону камсыз кылат.

47.3. Аппараттынжетекчиси/Жооптукатчыжергиликтүүкеңештинжанааныноргандарынынишинкамсызкылуубоюнчатөмөндөгүлөргөмилдеттүү:

47.3.1. жергиликтүү кеңештин токтомдорун каттоону жүргүзөт (каттоожурналында);

47.3.2. жергиликтүү кеңешке келип түшкөн каттарды кабыл алат жана каттайт, жергиликтүү кеңештин төрагасынын резолюциясына жараша каттарды аткаруучуга өткөрүп берет;

47.3.3. жергиликтүү кеңештин сессияларына материалдарды, анын ичинде жергиликтүү кеңештин токтомдорунун долбоорлорун жана анын туруктуу (убактылуу) комиссияларынын корутундуларынын долбоорлорун даярдоо боюнча ишти уюштурат;

47.3.4. жергиликтүү кеңештин жана туруктуу комиссиялардын иш пландарынын долбоорун иштеп чыгууга көмөктөшөт, бекилгенден кийин алардын өз учурунда аткарылышына көмөктөшөт; 

47.3.5. сессияларды, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарынчакыруужөнүндөжергиликтүүкеңештиндепутаттарынмаалымдайт;

47.3.6. жергиликтүү кеңештин сессияларынын протоколдорун жүргүзөт, сессияларда, туруктуу (убактылуу) комиссиялардынжыйындарындажергиликтүүкеңештиндепутаттарынкатоонуишкеашырат;

47.3.7. чакырылган адамдарды, ачык сессияларга, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышууну каалаган адамдарды каттону жүзөгө ашырат;

47.3.8. жергиликтүү кеңештиниш кагаздарын, анын ичинде келүүчүлөрдү кабыл алуу журналын, депутаттарга кайрылган жарандардын кайрылууларын каттоону жүргүзөт; 

47.3.9. жергиликтүү кеңештин токтомдорун жол-жоболош турат, аларды (күчүнө киргизүүгө) жарыялоону, каттоону, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, тийиштүү адамдарга, уюмдарга жана аткаруучуларга таратууну уюштурат; 

47.3.10. расмий жарыялангандан кийин жергиликтүү кеңештин токтомунун көчүрмөсүн ченемдик укуктук актылардын Реестрине кошуу үчүн Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө жөнөтөт;

47.3.11. жергиликтүү кеңештин документтерин, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын документтерин кошуп алганда, сактоону, системага салууну жана тийиштүү абалда кармоону камсыз кылат; 

47.3.12. туруктуу, убактылуу комиссияларга, депутаттык топторго уюштуруучулук жагынан жардам көрсөтөт; 

47.3.13. башка ченемдик укуктук актыларга, жергиликтүү кеңештин ушул Регламентине ылайык жана жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.           

48-глава. Регламентке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн, Регламентти сактоо үчүн көзөмөлдүи шке ашыруунун тартиби

48.1. Жергиликтүү кеңештин Регламентинин жаңы редакциясы, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен жергиликтүү кеңештин сессиясында кабыл алынат.

48.2. Жергиликтүү кеңештин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу депутаттар, фракциялар, туруктуу комиссиялар тарабынан демилгеленген сунуштар тийиштүү туруктуу комиссияларда каралгандан кийин жергиликтүү кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилет жана жергиликтүү кеңештин сессиясында биринчи кезектеги тартипте каралат.

48.3. Жергиликтүү кеңештин Регламентинин жоболорун чечмелеп түшүндүрүүнү жергиликтүү кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары ишке ашырат.

48.4. Жергиликтүү кеңештин Регламентинин талаптарынын сакталышына контролдук кылуу жергиликтүү кеңештин төрагасына жана төраганын орун басарына жана тийиштүү туруктуу комиссияга жүктөлөт. Жергиликтүү кеңештин сессиясы учурунда жергиликтүү кеңештин Регламентинин талаптарынын сакталышына контролдук кылуу сессияга төрагалык кылуучуга жүктөлөт.

                                                   ТОКТОМ №3

                                8-июнь   2022-ж.            Шамалды-Сай айылы

“Достук айыл өкмөтүнүн  тургуну Маманов Жолболду Чекировичке  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер”  ардак наамы менен сыйлоого  сунуштоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө мыйзамына негиз Достук айыл өкмөтүнүн  тургуну Маманов Жолболду Чекировичке  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер”  ардак наамы менен сыйлоого  сунуштоо жөнүндө  Достук айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Достук айыл өкмөтүнүн  тургуну Маманов Жолболду Чекировичке  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер”  ардак наамынакөрсөтүү сунуш кылынсын

2. Токтомду бекитип берүү Ноокен   райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын

      Айылдык кеңештин төрагасы:                                            Н.Мадалиев

———————————————————————————————————————-

                                                   ТОКТОМ №4

                                8-июнь   2022-ж.            Шамалды-Сай айылы

“23-июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин майрамына карата айыл өкмөтүнүн алдыңкы

кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө”

Достук айылдык кеңешинин XXVIII  чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы маселени күн тартибинде угуп жана талкуулап  ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 23-июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин майрамына карата айыл өкмөтүнүн алдыңкы кызматкерлери сыйлансын.
 2. Айыл өкмөтүнүн алдыңкы кызматкерлерин сыйлоо жагы финансы экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

                 Айылдык кеңештин төрагасы:                                           Н.Мадалиев

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17