Аймак
Аймак
ЖАРЫЯ-ЖАРНАК / РЕКЛАМА
ticket title
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЖАЛАЛАБАТАЙЫЛКУРУЛУШ»!
Сакалды айыл өкмөтү административдик муниципалдык бош кызмат орундарына СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Курманбек айыл өкмөтү СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Жалал-Абад шаарынын мэриясы муниципалдык кызматтын бош административдик кызмат орунуна СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Сузак районунун Багыш айыл өкмөтү СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Департамент пробации обявляет о наборе 34 сотрудников по всему Кыргызстану
ЖОГОЛДУ
Сынак Орток токой чарбасы
Сынак Сот департаменти
Кулактандыруу ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
ЖАЛАЛ-АБАД ОИИБи БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ
КӨҢҮЛ БУРГУЛА! УРМАТТУУ ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР!
ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
«ДУСТЛИК» ААКтын акционерлеринин эсине!
«“ТУЛПАР” » ААКтын акционерлеринин эсине!
«ТАШКУМЫРФАРМ» ААКтын акционерлеринин эсине!
«СООДАГЕР» ААКтын акционерлеринин эсине!
«КЕРЕМЕТ» ААКтын акционерлеринин эсине!
Вниманию акционеров ОАО «ЖЕТИГЕН»!

САБАКТЫН ТЕМАСЫ: БАЛДАР БИЗДИН КЕЛЕЧЕГИБИЗ (ОКУУЧУЛАР ЖАНА АТА – ЭНЕЛЕР КАТЫШКАН АЧЫК САБАК

 11,323 Бардыгы /

 

Сабактын максаттары:Окуучулардан күтүлүүчү натыйжалардын көрсөткүчтөрү (индикатору)
Билим берүүчүлүк:   Ата-энелер менен окуучулар биргеликте жаңы билимдерди өздөштүрүшөт.–          Эгерде окуучулар ата-энелери менен биргеликте жаңы билимдерди өздөштүрө алышса.

–          Бири- бири менен иштеп жаткан учурда бир-бирлерин ойлорун түшүнө алышса, бири-бирин пикирин колдоп, толуктай алышса.

Өнүктүрүүчүлүк:   Ата-энелер балдары менен берилген тапшырмаларды биргеликте аткарууга аракет кылышат, натыйжалардан шыктанышат. Кол эмгеги жаратышат,  чыгармачылык менен тапшырмаларга мамиле жасашат. –          Эгерде берилген тапшырмаларды  аткарууда топтун мүчөлөрү   туура тандоо, туура чечим кабыл алышса, бири-бирин угуу менен жамаат болуп иштешсе, өздөрүнүн  билимдерин чыгармачылык менен көрсөтө алышса, окуу куралдары менен иштөөдө сарамжалдуулукка жана убакыттан  туура пайдаланышса.

 

Тарбия берүүчүлүк: Балдар  ата-энелери менен жакшы ийгиликтерге жете алууга аракет кылышса, ата-энелер балдары алардын колдоосуна муктаж экендигин түшүнүшөт.–          Эгерде  сабак  учурунда ата-энелер баланын ийгиликтеринин эң негизги колдоочусу жана материалдык жактан камсыздоочу экендиктерин билишсе,   мунун артынан балдарынын жетишкендиктеринин кубанууга жетишүү мүмкүн экендигин түшүнүшсө.

Сабактын тиби: Бышыктоо

Сабактын усулу:   Аралаш

Сабактын жабдылышы: карточка, ватман, компьютер, экран, тексттер, сүрөттөр.

Сабактын

этаптары

УбактысыМугалимдин иш-аракетиОкуучунун иш-аракети
Уюштуруу/

Шыктандыруу

3Саламдашуу. Окуучуларга жагымдуу маанай жаратуу. (Слайд. “Саламдашуу” ыры экранда угулат)Саламдашышат. Ырды кошо бирге айтышат.
Окуучулардын билимин актуалдаштыруу5Окуучуларды ата-энелери менен 3 топко бөлүнөт. Алардын ичинен “Эң үлгүлүү үй бүлө” деп дагы 2 топко бөлүнөт.Окуучулар светафор түстөрүн тандап, топторго бөлүнүшөт.

Ар бир топ өздөрүн эмблемаларын коргошот, топторго жайгашышат.

Сабактын темасын, максатын жана күтүлүүчү натыйжалар5¢  Окуучулар тандаган түстөр боюнча  кайсы түстү тандаган, бала кандай мүнөзгө ээ экендигин  айтып өтөмүн.

     Жашыл түс

 Лидердикти сүйгөн, алдыга үмтүлган, жылдыздүү, өз максатына жетишке аракет жасаган окуучулар болот.

 

      Кызыл түс

Акылдуу, ыймандуу билимге умтулган. Активдүү мыкты, эл алдында тартынбай сүйлөй турган окуучулар болушат.

 

Саруу түс

Ак көңүл, ар дайым күндүн нүрүндай жалтырап турган сулуу жүздүү окуучулар болушат

(Видео слайдда айтылгандар көрсөтүп барылат .)

Окуучулар тандаган түстөрү боюнча маалымат алышат.

 

 (Видиослайдди көрүп)

Светафор жөнүндө маалымыт алышат

 

Жаңы материалды түшүндүрүү.

Тексттер менен иштөө

10Окуучулар жана ата-энелерибизге бүгүнкү өтүлүүчү сабактын максатын түшүндүрүп, күтүлүүчү натыйжаны    айтам. Жаңы тема да экранда слайд аркылуу чыгарылат. Максаттары сүрөт аркылуу берилет. Баалоо чен өлчөмдөрү туурасында түшүнчө  берилет.

Ар бир топко өзүнчө текст таратылат.

1-топ “Үч сыйкырчы” жомогу берилет.

2-топ “Каз ойлоп тапкан достук ыры”

3-топ “Айбанаттардын талаашы”

Үлгүлүү үй бүлө 1-тобуна “Ырыскы” жомогу

Үлгүлүү үй бүлө 2-тобуна “Айбанаттардын талаашы” жомогу

берилет.

Топтор берилген жомоктор боюнча окуучулардын ата-энелери окуучуларга жомокту  3 жолу окуп беришет. Окугандары боюнча балдары менен жомоктун картасын чийишет. Окуучулар тартылган окурмандын картасы боюнча  жомокту айтып беришет.

Үлгүлү үй-бүлө топтору да ушул ишти аткарат. Алар ролдоштуруп айтып беришет.

Окуучулар жана ата-энелер сабактын темасын түшүнүшөт жана максаттарын угушат.

 

 

 

Окуучулар жана ата-энелер топторго бөлүнүп, ар бир топко жомоктор таратылат алар ушул тексттер негизинде  иш алып барышат. Ата-энелер окуп берген жомоктор боюнча окуучулар менен ата-энелер иш алып барышат. Берилген текстти окуп, түшүнүп  окурмандын картасын тартып, ролдоштуруп айтып беришет

.

Физминутка 10“Суроо-жооп” оюну. Бул оюнда 3 топко бөлүнгөн ата-энелер суроолор тандашат.

1-топко

·         Балаңыздын кайсы сабакты жакшы көрүшүн билесизби?

·         Кайсы жомокту жакшы көрөт?

·         Акыркы окуган китеби?

2-топко

·         Үй-бүлөдө кимди жакшы көрөт?

·         Эмне үчүн жакшы көрөт?

·         Кайсы мүнөзүн жаман көрөт?

3-топко

Мурундан даярдап коюлган окуучулардын жооптору видео аркылуу экранда көрсөтүлөт.

 

Бала менен ата-энелердин ортосундагы жакындан болгон мамиле , аңгемелешүү, тыгыз байланыш кандай деңгээлде экендиги көрүнөт.

 

  ·         Эң жакшы көргөн досу?

·         Эмне үчүн жакшы көрөт?

·         Жактырбаган мүнөзү кайсы?

Видео слайд аркылуу суроолор экранда көрсөтүлөт.

 

 
Бышыктоо103-топтогу ата-энелер “Эстеп калып, туура жаз” оюну ойношот.

Оюнга катышкан сөздөр.

1-топко

ü  Чыңгыз

ü  Үкү

ü  Мисал

ü  Жүз

ü  Музыка

2-топко

ü  Аюу

ü  Көнүгүү

ü  Чынара

ü  Тогуз

ü  Алма

3-топко

ü  Өрүк

ü  Токсон

ü  Түлкү

ü  Анара

ü  Сүрөт

Үлгүлүү үй-бүлө тобуна макалдарды түзүшөт.

1-топко берилүүчү  макалдар :

Ø  Көп жашагандан эмес, көптү билгенден сура

2-топко

Ø  Эмгекчилдин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.

 

Слайдда берилген сөздөрдү ата-энелер жатка алышып, ар бир топ өзүнүн тапшырмасын доскага чыгып жазат. Катасын окуучулар оңдоп кетишет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монитордо берилген  чаташкан  сөздөрдү ордуна коюп макал курашат.

Кайтарым байланыш

 

Сабакты жыйынтыктоо

5Баардык топторго “Музыканын обонун угуп,  кайсы ыр экенин   тап” оюнун ойношот

Музыка берилет, ата-энелер табышат.

 

Ата-энелер балдары менен биргеликте өздөрү каалаган жаңы  китеп жасашат.

Табышкан ырды хор болуп айтышат.

 

 

 

 

Китептин  темасын тандап, өздөрү ар түрдүү кагаздар, сүрөттөр аркылуу кооздашат.

Үйгө тапшырма Балдары менен биргеликте “Кел бирге окуйбуз” тексти боюнча сүрөт тартышат. 

 

 

№ 46 Багы-Шамал жалпы негизги билим берүүчү  мектебинин башталгыч класстардын мугалими ШУХРАТ кызы МАХЛИЕ   Ала-Бука району

Автор

Архив

ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
2728293031  
       
2930     
       
    123
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
     12
       
  12345
6789101112
       
      1
3031     
    123
45678910
       
 123456
78910111213
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
       
1234567
22232425262728
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
6789101112
       
2930     
       
    123
45678910
       
    123
45678910
25262728   
       
 123456
78910111213
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
      1
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
   1234
567891011
12131415161718
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
11121314151617
18192021222324
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
     12
3456789
17181920212223
2425262728  
       
  12345
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17