Аймак
Аймак

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 90 Бардыгы /

13-январь 2020-ж № 1 Шамалды-Сай айылы

Достук айыл аймагынын 2020-жылга бюджетинин аткарылышы жана

2021-жылгабюджетти жана 2022, 2023- жылдардынбюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө

КРнын ЖӨБ жөнүндөгү мыйзамына ылайык Достук айылдык кеңешинин XXVII

чакырылышынын   кезектеги XХXVIII  сессиясы күн тартибинде угуп жана талкуулап

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Н.Абдышовдун айыл өкмөтүнүн 2020- жылдын

бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү билдирүүсү эске алынсын.

2. Достук айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешеси  2021-жылга  планжана  2022,2023-

жылдарга долбоору № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Достук айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгашасы 2021-жылга  планы жана

2021- 2022-жылдарга долбоору № 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. 2021-жылдын 1-январына карата калган калдыгы № 3 тиркемеге ылайык бекитилсин.

5. КРнын бюджеттик укутарынын негизги принциптери жөнүндөгү КРнын 1998-жылдын 11-

июнундагы  №78 мыйзамынын 23-беренесине ылайык 2021-жылга каралган жергиликтүү

бюджетинин 1% эсебинен 185 600 (жүз сексен беш миң алты жүз) сомдук Достук айыл

өкмөтүнүн  башчысынын резервдик  фондусу түзүлсүн .      

  6. Республикалык бюджеттен берилген теңдөөчү грант биринчи кезекте корголуучу статья чыгым

дарына эмгек акы, соц.фонд, электр энергиясына  тамак- аш чыгымдарына  каржылансын. 

7. Айыл өкмөттүн аймагындагы мектепке чейинки мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы (ата-

энелер)  төлөмү  450 сомдон 600 сомго өзгөртүлсүн жана калдыгы менен чыгашасы 4-

тиркемеге ылайык бекитилсин. Өзгөртүп берүү жагы Ноокен райондук финансы

башкармалыгынан суралсын.

 8. ЖӨБнун КРнын мыйзамынын 37-берене 6-пункутуна жана кеңештин  2013-жылы VIII 

  сессиясынын №1 токтомуна ылайык кеңештин төрагасына компенсация ар бирсессияга беш

 күндүк эмгек акы төлөп берилсин.

 9.Жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин түшүүсүнө карата жана финансы

министирлиги тарабынан берилген өзгөртүүлөрдүн негизинде жергиликтүү бюджетке

өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы ФЭБ башчы  Н.Абдышовго   жүктөлсүн.

10.Жергилитүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча реестри 5-тиркемеге ылайык 

бекитилсин.

11.Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун негизинде макулдашуу

түзүлсүн жана макулдашуунун негизинде берилүүчү максаттуу трансферттин чыгашасы 6- 

 тиркемеге ылайык  бекитилсин.

12.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө туруктуу комиссияларга  милдеттендирилсин.   

Айылдык кеңештин төрагасы                                              Э.Мансиркулов

Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 1-тиркемеси  2021-2022-2023-жылдарга кирешелердин  сметасы

 Кирешелер булагы2021- жылга план2022-жылга план2023 -жылга план
1Жергиликтүү киреше11494,711671,711807,7
11Салыктык кирешелер7055,77232,77368,7
11111100Салык агентиги төлөөчү киреше салыгы3000,03171,03307,0
11122100Милдетүү патенттин негизинде салык35,035,035,0
11122200Ыктыярдуу  патенттин негизинде салык1000,01000,01000,0
113Мүлк салыгы838,0838,0838,0
11311200Кыймылсыз мүлкө салык88,088,088,0
113121Транспорттук каражаттар750,0750,0750,0
1132Жер салыгы1882,71882,71882,7
11321100Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы287,2287,2287,2
11321200Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы1045,51045,51045,5
11321300Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы550,0550,0550,0
11442Көмүр (роялти)50300,0306,0306,0
133Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери8334,28254,78314,8
13311200Теңөөчү гранттар8334,28254,78314,8
14Салыктык эмес кирешелер4439,04439,04439,0
14151200Жер казынасын пайдалануу укугун сактоо үчүн алым150,0150,0150,0
 Калктуу конуштардын жерлерин ижарага алуудан төлөнүүчү ижара акысы140,0140,0140,0
14152200Жайыт ижарасы үчүн акы420,0420,0420,0
14152600Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы2200,02200,02200,0
1422Жыйындар жана төлөмдөр1269,01269,01269,0
1423Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү1269,01269,01269,0
14511400Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр260,0260,0260,0
 Жалпы киреше:19828,919926,420122,5

ФЭБ башчы                                   Н.Абдышов

Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 2-тиркемеси 

                            2021-2021-2023-жылдарга чыгашалардын   сметасы

  Аталышы2021- жылга план    2022-жылга план 2023 -жылга план
Аппарат7391,19332,77856,0
Билим берүү3257,03695,72698,3
Жалпы  билим берүүчү мектеп1841,61955,01268,0
Балдар бакчасы1415,41740,71430,3
Маданият867,0871,01249,5
Маданият сарайлары жана үйлөрү742,4760,0899,5
Китепкана124,7111,0350,0
Турак жай жана комуналдык кызматтар7044,84335,06626,7
Жыйымдар жана төлөмдөр1269,01269,01269,0
Жалпы чыгаша19828,919926,420122,5

 ФЭБ  башчы                                   Н.Абдышов

Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 3-тиркемеси 

                         2021-жылга  3111, 3112, 2215  статьялары боюнча  калган

калдыктын бюджеттик долбоору

                                                      Чечмеленүүсү

МазмунуСумма
1Ички көчөлөргө шагал төгүп тегиздөө2215800,0
2Бакыт көчөсүнө суу чыгарып таза суу менен камсыздоо3111500,0
3Темир бетон столбаларын алууга311282,8
4Ички көчөлөрдү жашылдандыруу үчүн арча көчөтөрүн сатып алууга3113700,0
 Жалпы сумма 2082,8

                                            Балдар бакчасы

МазмунуСумма
1Кызыл-Туу айылынын № 25 “Бакыт” балдар бакчасына жайкы беседка жасоого3111241,9
 Жалпы сумма 241,9
 Баары: 2324,7

 ФЭБ  башчы                                   Н.Абдышов

                 Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 4-тиркемеси 

                     2021-жылга балдар бакчасынын атайын каражатар боюнча    

киреше чыгашасынын сметесы

                                                                    Кирешеси

МазмунуСуммасы
1Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн төлөм1269,0  
 Жалпы сумма1269,0

                                                                    Чыгашасы

МазмунуСтатясыСуммасы
1Тамак-ашазыктарыналуу221811001269,0
 Жалпы сумма 1269,0

2021-жылга балдар бакчасынын атайын каражаттан 2222  статьясы боюнча    

                                                           калган  калдыктын сметасы

                                                           2222 статьясынын чечмеленүүсү

1Чарбалык буюмдар16,5
 Жалпы сумма16,5

ФЭБ  башчы                                   Н.Абдышов

Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 5-тиркемеси 

Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнүн кошумча реестри

АталышыСуммасы
1Окуу бөлүмдөрүнөн алыс жайгашкан айылдардан окуучуларды транспорт менен камсыздоо135,0
2Мектеп окуучуларын жалпы Республикалык тестирлөөгө дардоо140,0
3Жаш өспүрүм балдарды күрөштүн “Алыш” түрү боюнча машыктыруу72,0
4Айыл өкмөтүнүн аймагындагы жалгыз бой карыяларды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды кыш мезгилинде көмүр менен камсыздоо68,2
5Мектеп окуучуларын райондук, областтык олимпиадаларга баруусун транспорт менен камсыздоо30,0
6Ички көчөлөрдөгү жарыктандыруулардын электр энергиясына келген төлөмдөрүн төлөө106,9
 Жалпы сумма552,1

ФЭБ  башчы                                   Н.Абдышов

Достук айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын   кезектеги XXXVIII сессиясынын 

№ 1- токтомунун  № 6-тиркемеси

2021-жылга аппарат бөлүмүнүн атайын каражаттар боюнча

киреше чыгашасынын сметасы

  Кирешеси

МазмунуСтатьясыСумма
1Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер133213005 000,0
Жалпы сумма5 000,0

                                                                            Чыгашасы

МазмунуСтатьясыСумма
1Достук тазалык ишканасына атайын техника алуу31122 500,0
2Таштанды төгүүчү жайды королоо31112 500,0
Жалпы сумма5 000,0

ФЭБ башчы                                   Н.Абдышов

Автор

Архив

ПнВтСрЧтПтСбВс
       
       
    123
       
 123456
28293031   
       
      1
30      
   1234
       
 123456
78910111213
282930    
       
     12
31      
  12345
6789101112
2728293031  
       
2930     
       
    123
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
     12
       
  12345
6789101112
       
      1
3031     
    123
45678910
       
 123456
78910111213
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
       
1234567
22232425262728
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
6789101112
       
2930     
       
    123
45678910
       
    123
45678910
25262728   
       
 123456
78910111213
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
      1
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
   1234
567891011
12131415161718
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
11121314151617
18192021222324
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
     12
3456789
17181920212223
2425262728  
       
  12345
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17