Аймак

Математика УЗУНДУКТУ ЧЕНӨӨ

 2,028 Бардыгы /

Сабактын темасы: Узундукту ченөө                   Дата:

Сабактын максаты
Билим берүүчүлүкӨнүктүрүүчүлүкТарбия берүүчүлүк
Геометриялык элестөөлөр- дү өнүктүрүүдө чен жана  ченөө жөнүндө билишет.Узундуктарды ченөөчү каражаттар менен таанышышат«Чоңдуктарды ченөө»модулу,»Түшүндүрүү жана негиздөө»стратегиясын негизинде иштешет.Анализ- дөө жөндөмдүүлүгү өсөт,талдайт,өнүктүрөт.Ойлонууга,ойду так айта билүүгө,түшүнгөнүн негиз- деп берүүгө тарбияланышат
Күтүлүүчү натыйжалардын көрсөткүчтөрү
Геометриялык элестөөлөрдүн өнүктүрүүдө чен жана ченөө жөнүн- дөбиле алышса;Түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясы негизинде иш- тей алышса;Ойлонууга,ойду так айтууга, түшүнгөнүн негиздей алышса;

Сабактын жабдылышы:окуу китеби,дептери,сызгыч,баалоочу                                                                                                                                        каражаттар, телевизор,таратмалар,сүрөт.

Сабактын тиби:жаңы билимди өздөштүрүү.

Сабактын формасы:жалпы,жеке иштөө.

Сабактын методу:интерактивдүү.

Сабактын жүрүшүМугалимдин иш аракетиОкуучунун иш аракетиКомпо- Тенттүү лүк
УюштурууСаламдашылат.Тазалыкка көңүл бурулат.Жоктомо кылуу.Сабакка даярдоо.Жагымдуу маанай тартуулоо.Саламдашышат.Сабакка даярдык көрүшөт.Жагымдуу маа- най түзүшөт.НК2
Үй тапшырмасын сурооҮй тапшырмасын парта аралап текшерүү.№4Тапшырмаларын көрсө- Түшөт.НК1 НК2 ПК1 Пк3
Өтүлгөн те-  маны актуал- даштыруу                                                                                           Жаңы тема                                                                                                 Бышыктоо                                 Физьми- нутка     Үйгө тап- шырма   Баалоо     Кайтарым байланыш  Логикалык мисалдар берилет.         Булар эмнелер? Булар эмнелер? А буларды мне деп ойлойсуңар? Демек бүгүнкү тема «Узундуктарды ченөө.Узундукту дагы эмнелер менен ченесек болот? Мугалим узундук жана узундукту ченөөчү буюмдар жөнүндө маалымат берет.Тема боюнча Телевизордо сүрөттөр көрсөтүлөт.       Маселе: Бизге 2 карандаш берилди.Көк карандаш кызыл карандаштан канча смге узун экенин бил.   Таблицаны оозеки толтурушат. + 0 1 2 3 4 5 4               *9жана 2 сандарынын айырмасы канча? *4жана  5 сандарынын асуммасы канча? Аиданын 4 карандашы бар.Кара карандаш түстүү карандаштардан 3кө кем.Аидада кансча түстүү карандаш болгон? *Вазада4кызыл жана 5 жашыл алма бар.Вазада канча алма бар?     Физьминутка жасашат. Математик балдарбыз,Эсептөөдөн талбайбыз,            Бир эки үч, Отурабыз тынч   Берилген буюмдун узундугун ченөө     Карточкалар аркылуу     Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүңөр?  Узундук деген эмне? Узундукту эмне менен ченейбиз? Узундуктун бирдиги? Эмне жакты? Эмне түшүнүксүз болду?    Карточкадагы мисал- дарды иштеп жармаш- тырышат                                                                                         Сабакты көңүл  буруу менен угушат.   Түшүнгөндөрүн Айтышат.                       .     Узундукту ченөөчү буюмдар менен тааны- шышат.                                                 Маселени оозеки иш- тешет. Таблицаны толтурушат.     Маселени дептерлерине жазышат.                           Тапшырманы алышат.         Суроолорго жооп бери- шет.    НК3                                                                                                 НК НК ПК                                                                                               НК ПК                                                             НК ПК   КН

Нулифар КАМОЛОВА, Багы-Шамал орто мектеби, Ала-Бука району

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17